Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam

15/11/2011 | 23:41

(VP) - Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định số 1872/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2011-2016) của Liên đoàn thông qua ngày 17/9/2011.

Theo đó, Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam là tổ chức xã hội-nghề nghiệp tập hợp các tổ chức, công dân Việt Nam tự nguyện, có hoạt động đóng góp cho sự nghiệp phát triển đua thuyền.

Đồng thời, Liên đoàn là đại diện chính thức, duy nhất cho các môn đua thuyền thể thao hoạt động tại Việt Nam trong quan hệ hợp tác với các tổ chức thể thao các nước và quốc tế theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết.

Lĩnh vực hoạt động của Liên đoàn bao gồm: thuyền Canoeing, Kayak; thuyền Rowing; thuyền Buồm (Sailing); thuyền truyền thống.

Mục đích của Liên đoàn là đoàn kết, tập hợp, huy động mọi nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong xã hội để thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu đua thuyền nhằm nâng cao sức khỏe, rèn luyện ý chí, phẩm chất đạo đức, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam, đặc biệt là thanh thiếu niên, góp phần nâng cao vị thế của đua thuyền Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×