Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Cầu lông Việt Nam

02/12/2011 | 15:12

(VP) - Ngày 28/11, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 1919/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Cầu lông Việt Nam đã được Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ V (2011-2015) của Liên đoàn thông qua ngày 11/9/2011.

Theo Điều lệ được phê duyệt, Liên đoàn Cầu lông Việt Nam là tổ chức xã hội-nghề nghiệp về thể thao tự nguyện của các liên đoàn cầu lông địa phương, các hội cầu lông quận, huyện, các câu lạc bộ và các tổ chức thành viên khác để phát triển phong trào cầu lông trong cả nước. Liên đoàn hoạt động nhằm mục đích rèn luyện sức khỏe, thể lực cho quần chúng, góp phần nâng cao thành tích và vị thế của cầu lông Việt Nam trong khu vực và toàn thế giới.

 

Liên đoàn Cầu lông Việt Nam là thành viên của Ủy ban Olympic Việt Nam, Liên đoàn Cầu lông thế giới, Hiệp hội Cầu lông Châu Á và các tổ chức quốc tế về cầu lông theo quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế. Đồng thời, hoạt động theo pháp luật nước Cộng hòa, xã hội, chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ Liên đoàn được Bộ Nội vụ phê duyệt, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL và các Bộ, ngành khác có liên quan về lĩnh vực Liên đoàn hoạt động.

 

Liên đoàn Cầu lông có nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục quần chúng, hội viên và tổ chức thành viên của Liên đoàn về đường lối, phương hướng phát triển sự nghiệp thể dục thể thao của Nhà nước, Điều lệ của Liên đoàn Cầu lông Việt Nam, Điều lệ hoạt động của Liên đoàn Cầu lông thế giới, Hiệp hội Cầu lông châu Á và Hiến chương Olympic quốc tế với tinh thần thể thao vì sức khỏe và hạnh phúc cho mọi người.

 

Bên cạnh đó, Liên đoàn còn có nhiệm vụ đề xuất, phối hợp với các cơ quan nhà nước về thể dục thể thao và các tổ chức kinh tế, xã hội có liên quan theo quy định của pháp luật; kiến nghị và phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về thể dục thể thao; tham gia với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế về cầu lông; tổ chức, quản lý các giải cầu lông quốc gia và quốc tế tại Việt Nam; phát triển các tổ chức thành viên, khuyến khích, giúp đỡ và chỉ đạo các tổ chức cầu lông ở địa phương, ngành về chuyên môn và nghiệp vụ...

 

HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×