Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Phê duyệt Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020

17/11/2011 | 01:00

(VP) - Ngày 14/11, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2013/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng dân số, cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản, duy trì mức sinh thấp hợp lý, giải quyết tốt những vấn đề về cơ cấu dân số và phân bố dân số, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng dân số ở mức khoảng 1% vào năm 2015 và ổn định ở mức khoảng 1% vào năm 2020; chỉ số phát triển con người (HDI) ở mức trung bình cao của thế giới vào năm 2020.

Đồng thời, nâng cao sức khỏe, giảm bệnh, tật và tử vong trẻ em, thu hẹp đáng kể sự khác biệt về các chỉ báo sức khỏe trẻ em giữa các vùng miền. Trong đó, giảm tỷ suất chết trẻ em dưới 5 tuổi xuống 19,3% vào năm 2015 và xuống 16% vào năm 2020; tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh đạt 15% vào năm 2015 và 50% vào năm 2020; tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc đạt 30% vào năm 2015 và 80% vào năm 2020...

Để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, Chiến lược đã đưa ra 7 giải pháp chủ yếu bao gồm: Lãnh đạo, tổ chức và quản lý; Truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi; Dịch vụ dân số, sức khỏe sinh sản; Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách về dân số, sức khỏe sinh sản; Xã hội hóa, phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế; Tài chính; Đào tạo, nghiên cứu khoa học và thông tin số liệu.

Trong đó, sẽ thực hiện 13 dự án: Dự án truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số và kế hoạch hóa gia đình; dự án đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; dự án nâng cao chất lượng giống nòi; dự án nâng cao năng lực quản lý chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình; đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; đề án tổng thể nâng cao chất lượng dân số…

Bộ VHTTDL được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, ngành liên quan, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 và Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030 sau khi được phê duyệt; lồng ghép các nội dung về dân số, sức khỏe sinh sản vào các thiết chế văn hóa hướng tới mục tiêu ít con, ấm no, tiến bộ, hạnh phúc.

HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×