Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Phát triển và đổi mới hoạt động thư viện trong thời kỳ mới

04/12/2018 | 09:00

Đây là chủ đề của Hội thảo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 5/12/2018 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Các em học sinh đọc sách tại Thư viện Quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Lan Phạm)

Hội thảo nhằm mục đích đánh giá thực trạng và kết quả ngành thư viện đã đạt được trong quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, từ đó xác định phương hướng hoạt động của ngành thư viện Việt Nam trong thời kỳ mới.

Đây cũng là dịp để các đại biểu cùng thảo luận, làm rõ vai trò của thư viện trong cuộc sống hiện đại, mô hình thư viện tương lai, phương thức quản lý, vận hành để đổi mới hoạt động đáp ứng được sứ mệnh đối với sự phát triển văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế-xã hội, góp phần hình thành con người Việt Nam toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Thông qua Hội thảo, Ban Tổ chức sẽ thu thập, tổng hợp các dữ liệu, góp phần xây dựng định hướng phát triển ngành thư viện trong thời gian tới và hoàn thiện Dự thảo Luật Thư viện.

Trong khuôn khổ Hội thảo sẽ có các hoạt động triển lãm, trưng bày một số sản phẩm của ngành thư viện trong những năm qua.

Hằng Đinh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×