Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Phát triển thư viện điện tử ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp 4.0

08/11/2018 | 09:30

Đây là chủ đề của Hội thảo diễn ra vào ngày 9/11/2018 tại Hà Nội.

Hội thảo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện các Cục, Vụ thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp; lãnh đạo một số Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh/thành; lãnh đạo Hội Thư viện Việt Nam; đại diện lãnh đạo các thư viện công cộng, thư viện chuyên ngành, các cơ sở đào tạo ngành thư viện - thông tin; các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý trong lĩnh vực thông tin và thư viện; các đơn vị cung cấp giải pháp thư viện điện tử và các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

Mục đích của Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng và xu thế phát triển thư viện điện tử ở Việt Nam hiện nay; xác định vai trò của khoa học công nghệ và những cơ hội, thách thức đặt ra đối với ngành thư viện; việc xây dựng bộ sưu tập các tài liệu số, tài liệu đa phương tiện, xây dựng các chính sách để xử lý, quản lý, chia sẻ và sử dụng dữ liệu đáp ứng các yêu cầu của người dùng, thích ứng với xu thế phát triển chung của Cách mạng công nghiệp 4.0.

Thông qua Hội thảo, Ban Tổ chức sẽ thu thập dữ liệu để góp phần xây dựng định hướng phát triển thư viện điện tử, đề xuất chính sách phát triển thư viện điện tử, tăng cường sự chia sẻ, kết nối giữa các thư viện, hình thành Big Data trong ngành thư viện, hướng tới mở rộng cung ứng dịch vụ thư viện điện tử ở trong nước, khu vực và thế giới.

Hằng Đinh

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×