Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Ông Nguyễn Hữu Giới tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam

22/06/2022 | 15:38

Trong 2 ngày 21-22/6 tại Hà Nội, Hội Thư viện Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tại phiên chính thức của Đại hội diễn ra sáng 22/6, dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động của Hội Thư viện Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021 khẳng định: Hội Thư viện Việt Nam có một nhiệm kỳ với nhiều thuận lợi, song không ít khó khăn cho công tác Hội Thư viện, đó là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trên thế giới và ảnh hưởng đối với Việt Nam. Bên cạnh đó, đại dịch Covid -19 từ năm 2019 đến 2021 vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nhiều đến phát triển kinh tế - xã hội nước ta.

Ông Nguyễn Hữu Giới tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam - Ảnh 1.

Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2016 – 2021 Hội Thư viện Việt Nam đã biết kế thừa, phát huy truyền thống và kinh nghiệm quý báu của các nhiệm kỳ trước để trở thành địa chỉ tin cậy, là ngôi nhà chung đoàn kết và tập hợp rộng rãi đội ngũ trí thức ngành thư viện. Trong đó có các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học, nhà nghiên cứu và đông đảo cán bộ, hội viên của ngành thư viện Việt Nam để tiếp tục đồng hành vì sự phát triển của ngành thư viện trên mọi chặng đường.

Tính đến tháng 12/2021 tổng số Hội viên của Hội Thư viện Việt Nam là 6.291 người. Trong đó gồm 356 Chi hội và Liên Chi hội; Hội viên cá nhân là 6.291 người.

Ông Nguyễn Hữu Giới tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam - Ảnh 2.

Đoàn Chủ tịch tại Đại hội

Hội thư viện đã thực hiện khá tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Hội Thư viện Việt Nam, vẫn duy trì, tổ chức được khá nhiều hoạt động hữu ích, khẳng định vững chắc vị thế của Hội Thư viện Việt Nam trong đời sống xã hội. Những số liệu và công việc của Hội đã đạt được 5 năm qua là minh chứng, trong đó có công tác phát triển hội viên mới, tuyên truyền thông tin, trưng bày triển lãm sách báo, tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc 21/4 hằng năm; đóng góp xây dựng Luật Thư viện, các công tác chuyên môn nghiệp vụ, hợp tác quốc tế và tham gia hoạt động Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Thư viện đã sáng tạo và đổi mới nhiều hoạt động để đóng góp cho việc tham mưu quản lý nhà nước các hệ thống thư viện Việt Nam theo một cách mới, phù hợp với xu thế thời đại và công cuộc chuyển đổi số ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số và cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 ở Việt Nam. Hội cũng đã tích cực tham gia có hiệu quả để xây dựng Luật Thư viện như một tấm hộ chiếu thúc đẩy sự nghiệp thư viện Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới, với nhiều thành tích có ý nghĩa trong xã hội hiện đại.

Ông Nguyễn Hữu Giới tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam - Ảnh 3.

BCH nhiệm kỳ mới ra mắt tại Đại hội

Hội Thư viện Việt Nam cũng đã, đang và sẽ đẩy mạnh hợp tác quốc tế về thư viện nhằm tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới; trao đổi, chia sẻ thông tin, học hỏi kinh nghiệm chuyên môn và giao lưu trong bối cảnh toàn cầu hoá; tận dụng hợp tác quốc tế để tranh thủ nguồn lực, vật chất và tinh thần trong thư viện Việt Nam.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ đã qua cũng thẳng thắn nêu ra những khó khăn, hạn chế như: Nhân lực tham gia công tác Hội chưa mạnh, kinh phí hạn hẹp, không có trụ sở riêng…

Tại Đại hội cũng đưa ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2027 với 8 công tác trọng tâm cùng một số kiến nghị, đề xuất.

Đại hội đã công bố kết quả bầu cử Ban chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Thư viện Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2022- 2027. Theo kết quả, Đại hội đã bầu BCH với 44 thành viên. Ông Nguyễn Hữu Giới tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam nhiệm kỳ mới cùng với 8 Phó Chủ tịch Hội.

Hà Anh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×