Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Ninh Thuận: Triển khai thực hiện Đề án truyền thông về phát triển Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2019

01/04/2019 | 16:21

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành Kế hoạch 1172/KH-BCĐ, triển khai thực hiện Đề án truyền thông về phát triển Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2019.

Ninh Thuận: Triển khai thực hiện Đề án truyền thông về phát triển Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2019 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Tổng cục Du lịch)

Mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào với các hình thức phong phú, đa dạng; góp phần củng cố, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc thực hiện Phong trào của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban ngành, đoàn thể và địa phương. Nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội về nội dung, ý nghĩa thiết thực của Phong trào nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, tạo môi trường văn hóa trong gia đình, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; qua đó từng bước góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Nội dung tuyên truyền gồm: Thông tin, tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Phong trào; Thông tin, tuyên truyền về thực hiện các phong trào: "người tốt, việc tốt", "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa, khu phố văn hóa", "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa", Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới", "Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị"; Thông tin, tuyên truyền trao đổi kinh nghiệm về những điển hình tiên tiến.

Kế hoạch cũng đề ra các giải pháp thực hiện, gồm: Tăng cường sự lãnh đạo, đầu tư phát triển các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào của các cấp, các ngành, mặt trận và các tổ chức đoàn thể; Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp trong việc triển khai thực hiện Phong trào.

Bên cạnh đó, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Văn phòng Thường trực các cấp, nhằm đáp ứng đủ điều kiện, năng lực đảm nhiệm chức năng tham mưu, phối hợp các hoạt động thông tin, tuyên truyền và vai trò đầu mối cung cấp và tiếp nhận thông tin về Phong trào.

Ngoài ra, phân công cán bộ theo dõi, phụ trách thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào trong các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo các cấp;… Tổ chức hoạt động tuyên truyền tại cộng đồng dân cư về Phong trào với nội dung phong phú, phù hợp; Tổ chức hoạt động tuyên truyền lưu động; xây dựng, dàn dựng các chương trình tuyên truyền lưu động về Phong trào…

Được biết, thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong năm 2019, tỉnh Ninh Thuận đã đề ra mục tiêu phấn đấu đạt 29% trở lên tỷ lệ dân số tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên; đạt 86% trở lên công nhận đạt chuẩn thôn khu phố văn hóa/tổng số thôn, khu phố được xây dựng phát động; đạt 92% trở lên gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu "Gia đình văn hóa"; đạt 95% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa".

Lan Anh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×