Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Người khuyết tật nặng và trẻ em dưới 6 tuổi được miễn vé tham quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

25/03/2013 | 10:52

(VP) - Đây là một trong những nội dung quy định tại Thông tư số 27/2013/TT-BTC ngày 12/03/2013 vừa được Bộ Tài chính ban hành.

Theo Thông tư này, các đối tượng được giảm 50% mức phí tham quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam gồm: Các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa”; Người cao tuổi theo quy định tại Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi; Người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật. Trường hợp người vừa thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá vừa thuộc diện người cao tuổi hoặc người khuyết tật nặng quy định tại khoản 3 Điều này thì chỉ được giảm 50% mức phí tham quan Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam.

Cũng theo Thông tư, mức thu phí đối với các đối tượng còn lại được quy định như sau: Đối với người lớn: 20.000 đồng/người/lượt. Đối với sinh viên, học sinh (học viên) trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường dạy nghề: 15.000 đồng/người/lượt. Đối với trẻ em, học sinh (từ 6 đến dưới 16 tuổi) trong các cơ sở giáo dục phổ thông: 10.000 đồng/người/lượt.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2013.

HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×