Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch Bình Ðịnh

28/05/2018 | 09:10

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành DL tỉnh Bình Định năm 2018, nhằm tạo sự chuyển biến, chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực DL, góp phần phát triển DL Bình Định trong giai đoạn đến 2020.

Du khách tham quan, vui chơi ở khu DL sinh thái Hầm Hô. Ảnh: DL Hầm Hô

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, người làm công tác quản lý DL và liên quan đến DL. Đào tạo, bồi dưỡng các ngành nghề mà các DN DL đang cần để tăng cường về số lượng, nâng cao về chất lượng phục vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của du khách. Nâng cao chất lượng hoạt động của hướng dẫn viên tại các điểm DL trên địa bàn tỉnh; bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về DL cho người làm kinh doanh, người làm nghề DL, cộng đồng dân cư, giúp người dân chấp hành đúng quy định pháp luật về DL và nâng cao chất lượng dịch vụ DL.

UBND tỉnh giao Sở DL chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả. Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh DL thực hiện đúng quy định về tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ ở DN DL…  

Theo ubndbinhdinh.vn

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×