Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Luật Di sản văn hóa, 20 năm nhìn lại và đổi thay

15/01/2022 | 17:53

Sau 20 năm ban hành và 10 năm được sửa đổi, bổ sung, sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Tuy nhiên, trước những yêu cầu và đòi hỏi cấp bách từ thực tiễn đặt ra, chúng ta cần nhìn lại, đánh giá để Luật Di sản văn hóa bắt kịp sự vận động và biến chuyển của xã hội. đồng thời, tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhất cho các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc.

Luật Di sản văn hóa, 20 năm nhìn lại và đổi thay

Thu Mai, Lê Minh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×