Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Long An: Tổng kết 10 năm thực hiện "Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020"

03/06/2019 | 16:44

UBND tỉnh Long An vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện "Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020".

Long An: Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Đài PTTH Long An

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 518/QĐ-TTg ngày 6/5/2009 về phê duyệt Chiến lượt phát triển văn hóa đến năm 2020, tỉnh Long An đã xây dựng kế hoạch phát triển văn hóa tỉnh Long An giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020. Trong đó, nhiều kế hoạch hoạt động, chương trình thiết thực được xây dựng ban hành, tổ chức có hiệu quả, được quần chúng nhân dân tham gia, hưởng ứng. Bên cạnh đó, các ngành chức năng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, vị trí của sự nghiệp văn hóa. Tranh thủ mọi nguồn lực và cơ sở vật chất phát triển văn hóa nghệ thuật.

Hiện tỉnh Long An có 112 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng. Trong đó, di tích được công nhận cấp quốc gia là 21, cấp tỉnh là 91. Toàn tỉnh có khoảng hơn 200 hoạt động lễ hội, tế lễ với quy mô và tính chất khác nhau liên quan đến tín ngưỡng dân gian, văn hóa nông nghiệp. Các hoạt động về phát triển văn học nghệ thuật, hoạt động văn hóa cơ sở phát huy giá trị truyền thống văn hóa gia đình, dòng họ, cộng đồng; điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phát triển dịch vụ văn hóa…. duy trì và phát triển.

Theo báo cáo từ hội nghị, những năm qua, đời sống văn hóa tinh thần của người dân trong tỉnh được cải thiện đáng kể, các giá trị văn hóa mới đang hình thành và phát triển làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 97,5% hộ gia đình được công nhận là gia đình văn hóa, 1.019/1.035 ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa, 118/192 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa và đạt chuẩn văn minh đô thị, 1 huyện được công nhận là huyện văn hóa.

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mang lại hiệu quả rõ rệt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương. Nhiều gia đình có điều kiện tốt hơn để phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, phụng dưỡng ông bà, cha mẹ được tăng cường.

Trong những năm qua, ngành Văn hóa tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra văn hóa đối với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật. Nhìn chung, các đơn vị nghiêm túc thực hiện quy định pháp luật, không có vi phạm nào đáng kể gây bức xúc dư luận.

Tuy nhiên, qua 10 năm thực hiện phát triển lĩnh vực văn hóa của tỉnh còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng. Việc bảo tồn di sản văn hóa, kinh phí phục vụ công tác trùng tu các di tích chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Các vi phạm trên lĩnh vực hoạt động văn hóa, kinh doanh địch vụ văn hóa còn diễn biến phức tạp. Hoạt động sáng tạo, biểu diễn, quảng bá văn hóa, nghệ thuật tuy có phát triển nhưng chưa đồng bộ….

Trong thời gian tới, Long An tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, tạo ra những sản phẩm văn hóa chất lượng ngày càng cao, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân./.

Lan Phạm (t/h)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×