Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính toàn quốc lần thứ VI năm 2018

30/11/2017 | 07:30

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã ký Văn bản số 5017/BVHTTDL-VHDT ngày 21/11 gửi UBND tỉnh Hà Giang về việc tổ chức Liên hoan nghệ thuật Hát Then, Đàn Tính toàn quốc lần thứ VI năm 2018.

Trước đó, Bộ VHTTDL đã nhận được Công văn số 4107/UBND-KGVX ngày 11/10/2017 của UBND tỉnh Hà Giang về việc đồng ý đăng cai tổ chức Liên hoan hát Then, đàn Tính toàn quốc lần thứ VI năm 2018. Để phối hợp tổ chức thành công Liên hoan, Bộ VHTTDL thống nhất với UBND tỉnh Hà Giang một số nội dung sau:

Đề nghị UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo và giao Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang (đơn vị đầu mối đăng cai) phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc (đơn vị đầu mối của Bộ VHTTDL) xây dựng kế hoạch, nội dung để tổ chức Liên hoan, gửi các đơn vị, địa phương có liên quan góp ý kiến trước khi ban hành.

Để đảm bảo về cơ sở vật chất cho các tỉnh về tham gia và đại biểu mời dự Liên hoan, Bộ VHTTDL đề nghị tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính toàn quốc lần thứ VI năm 2018 tại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Về thời gian tổ chức, UBND tỉnh Hà Giang dự kiến và thống nhất với các tỉnh tham gia Liên hoan./.

Anh Vũ

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×