Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Lấy ý kiến xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai

27/08/2018 | 22:00

Từ ngày 27/8 - 17/9/2018, danh sách hồ sơ đã được Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét, đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai sẽ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để lấy ý kiến của nhân dân.

Thực hiện Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai, Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ đã tổ chức phiên họp toàn thể ngày 24/8/2018 để nghe Tổ Thư ký báo cáo về tình hình tiếp nhận Công văn, đơn kiến nghị sau cuộc họp Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ ngày 10/5/2018.

Theo đó, tại phiên họp, Hội đồng đã biểu quyết nhất trí 100% về việc cần thảo luận, xem xét, đánh giá toàn diện hơn về các hồ sơ có đơn kiến nghị. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, có 10 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu hiệu “Nghệ nhân ưu tú” đạt tỷ lệ phiếu đồng ý từ 90% tổng số thành viên Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ, đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước.

Thực hiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 14 Nghị định số 62/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quy trình, thủ tục xét tặng của Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ: “Đăng tải kết quả xét chọn trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời gian 15 ngày làm việc”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 3849/BVHTTDL - TĐKT đề nghị Trung tâm Công nghệ thông tin đăng danh sách 10 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể đạt tỷ lệ phiếu đồng ý từ 90% tổng số thành viên Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ lên Cổng Thông tin điện tử của Bộ từ ngày 27/8 đến hết ngày 17/9/2018 để lấy ý kiến của nhân dân trước khi Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước theo quy định.

Danh sách đính kèm.

Lan Anh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×