Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Lào Cai triển khai thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" giai đoạn 2019 – 2021

04/07/2019 | 08:55

UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 222/KH-UBND về triển khai thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019 – 2021.

Lào Cai triển khai thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình giai đoạn 2019 – 2021 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Vnmedia.vn

Theo kế hoạch, các nội dung được triển khai gồm: Tuyên truyền về Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; Cấp phát tài liệu tuyên truyền về Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; Xây dựng thí điểm 02 mô hình Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại xã Tả Phời (thành phố Lào Cai) và xã Cốc San (huyện Bát Xát); Tập huấn về Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; Kiểm tra, sơ kết, tổng kết mô hình thí điểm.

Để triển khai thực hiện kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện kế hoạch, tổ chức các hoạt động tuyên truyền về gia đình, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới; Chủ trì, phối hợp với Vụ Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tại địa bàn thí điểm; Xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở, Ban Chỉ đạo phong trào phòng, chống bạo lực gia đình cấp xã, cộng tác viên gia đình cơ sở về thực hiện Bộ tiêu chí; Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra cơ sở triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình…

Việc triển khai thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" giai đoạn 2019 – 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai nhằm góp phần xác định và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Củng cố ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước, ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội. Đồng thời, nâng cao nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình hướng tới sự ổn định, văn minh cho toàn xã hội./.

Anh Vũ

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×