Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Lào Cai: Triển khai cuộc vận động "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" trên địa bàn tỉnh

17/04/2019 | 14:22

UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 145/KH-UBND về triển khai cuộc vận động "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Lào Cai: Triển khai cuộc vận động Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn tỉnh  - Ảnh 1.

Anh minh họa. Nguồn: gbi.vn

Theo đó, Cuộc vận động "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Lào Cai được triển khai với các nội dung cụ thể sau đây: 

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới các doanh nghiệp trrên địa bàn tỉnh về "Bộ tiêu chí Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam"; "Quy chế tôn vinh doanh nghiệp văn hóa tiêu biểu"; Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (10/11); Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa".

Đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu các sản phẩm, thương hiệu của doanh nghiệp thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế, các kỳ hội chợ, triển lãm và trên website thương mại điện tử của tỉnh.

Vận động các doanh nghiệp đăng ký xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đăng ký xây dựng "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa".

Biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân có đóng góp xuất sắc trong quá trình triển khai Cuộc vận động "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam'.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kiểm tra, rà soát việc thực hiện "Bộ tiêu chí văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" và phong trào xây dựng "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa".

Tổ chức Ngày Văn hóa doanh nghiệp (10/11) nhằm khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp; tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức về văn hóa doanh nghiệp, thúc đẩy việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong cộng đoành doanh nghiệp Việt nam và trong toàn xã hội; tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp; góp phần tạo môi trường kinh doanh với tinh thần thượng tôn pháp luật, đề cao đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội và cạnh tranh lành mạnh, đóng góp cho sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, của đất nước và hội nhập quốc tế.

Để triển khai thực hiện kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, tham mưu cho UBND triển khai thực hiện cuộc vận động trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký xây dựng "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"; Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Ngày Văn hóa doanh nghiệp 10/11 đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương; Tổng hợp báo cáo sơ kết, tổng kết về triển khai Cuộc vận động "Xây dựng văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam" trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh./.

Anh Vũ

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×