Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Lào Cai: Thực hiện Đề án Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình

03/03/2019 | 20:39

UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND về thực hiện Đề án Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Lào Cai: Thực hiện Đề án Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: VGP News)

Kế hoạch thực hiện Đề án Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020 nhằm hướng đến các mục tiêu cụ thể như: Phát huy giá trị tốt đẹp mối quan hệ giữa vợ và chồng (Phấn đấu đến năm 2020 các cuộc hôn nhân đăng ký kết hôn theo đúng quy định pháp luật, 95% nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về hôn nhân – gia đình, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; trung bình mỗi năm giảm từ 10- 15% hộ gia đình có bạo lực giữa vợ và chồng, giảm 15% người kết hôn dưới tuổi pháp luật quy định); Phát huy giá trị tốt đẹp mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái (Đến năm 2020 có 75% cha hoặc mẹ có trẻ em dưới 6 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức và kỹ năng về nuôi dạy, chăm sóc con cái, 95% hộ gia đình dành thời gian chăm sóc, nuôi dạy trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em phát triển toàn diện về thể chất, trí  tuệ, đạo đức và tinh thần; Trung bình mỗi năm giảm từ 10 – 15% hộ gia đình có bạo lực với trẻ em); Phát huy giá trị tốt đẹp giữa người cao tuổi và con cháu (Đến năm 2020 có 80% hộ gia đình có người cao tuổi được cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật đối với người cao tuổi, 95% hộ gia đình thực hiện việc chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi); Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững (Năm 2020 có 83% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 95% hộ gia đình nghèo, cận nghèo được cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật và phúc lợi xã hội; 100% các huyện, thành phố triển khai thí điểm mô hình liên quan tới xây dựng gia đình hạnh phúc và phát triển bền vững…).

Đề đạt được những mục tiêu trên đây, kế hoạch đã đề ra các giải pháp cụ thể, gồm: Đẩy mạnh truyền thông, vận động nâng cao nhận thức của xã hội và các thành viên gia đình về tầm quan trọng của gia đình và giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình; Tăng cường công tác quản lý, lãnh đạo và năng lực của đội ngũ cán bộ thực hiện Đề án; Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đời sống gia đình; Xã hội hóa các hoạt động phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình.

Để triển khai thực hiện Đề án một cách có hiệu quả, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng Sở, Ban, ngành trên địa bàn tỉnh, trong đó Sở VHTTDL được giao thực hiện các nhiệm vụ: Chủ trì thực hiện thu thập thông tin về các giá trị tốt đẹp của các mối quan hệ gia đình và Truyền thông về các giá trị tốt đẹp của các mối quan hệ trong gia đình; Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện kế hoạch trên địa bàn toàn tỉnh; Kiểm tra, theo dõi việc triển khai thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh và Bộ VHTTDL theo quy định; Tham mưu cho UBND tỉnh tổng kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch vào năm 2020./.

Anh Vũ

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×