Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Lạng Sơn: Lập báo cáo KTKT tu bổ di tích đền Tả Phủ

25/04/2019 | 17:12

Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Công văn số 1587/VP-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Lạng Sơn về việc lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (KTKT) tu bổ di tích đền Tả Phủ, thành phố Lạng Sơn.

Lạng Sơn: Lập báo cáo KTKT tu bổ di tích đền Tả Phủ - Ảnh 1.

Đền Tả Phủ/langson.gov.vn

Nội dung văn bản nêu rõ, thực hiện Công văn số 1436/BVHTTDL-DSVH ngày 16/4/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền Tả Phủ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn có ý kiến như sau:

Giao UBND thành phố Lạng Sơn chỉ đạo chủ đầu tư (UBND phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn) tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hoàn thiện Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Đền Tả Phủ, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn UBND thành phố Lạng Sơn, chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và công bố Báo cáo kinh tế kỹ thuật, triển khai thực hiện đầu tư theo quy định.

Anh Vũ

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×