Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam ở Việt nam

09/01/2011 | 11:17

- Ban Bí thư đã có ý kiến đồng ý chủ trương tổ chức kỷ niệm 50 năm tham họa da cam ở Việt Nam, và giao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phát động phong trào "Hành động vì nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam" và tiến hành tổng kết vào ngày 11 tháng 8 hàng năm.

Ngày 28/12, thay mặt Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh Chủ tịch Hội đã báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng “Đề án Tổ chức kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam Việt Nam vào năm 2011. Ban Bí thư Trung ương Đảng họp dưới sự chủ tọa của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã nhất trí về cơ bản với đề án của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và yêu cầu Hội Nạn nhân chất độc da cam /dioxin Việt Nam hoàn chỉnh Đề án trình Chính phủ để triển khai thực hiện.

Theo thông báo việc tổ chức Lễ kỷ niệm theo đúng tinh thần Chỉ thị 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, đồng thời bảo đảm đúng yêu cầu tuyên truyền đối nội, đối ngoại. Không thành lập Ban chỉ đạo kỷ niệm các cấp. Tại các tỉnh, thành phố, Ủy ban nhân dân chỉ đạo việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam/dioxin ở Việt Nam

Việc tổ chức kỷ niệm là dịp để đánh giá một cách toàn diện, sâu sắc hơn về tính chất nguy hiểm, mức độ thiệt hạn bởi cuộc chiến tranh hóa học do quân đội Mỹ gân ra đối với môi trường sống và sức khỏe con người; là dịp để tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tiếp tục ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ban Đối ngoại Trung ương, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Bộ Ngoại Giao, Bộ Tài chính và các Ban, Bộ , ngành để chuẩn bị kỹ về nội dung, chương trình, phương án tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm bảo đảm các hoạt động diễn ra an toàn, đúng mục đích, yêu cầu đề ra, tránh xảy ra sự cố ảnh hưởng tới quan hệ đối nội và đối ngoại của ta; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước để tuyên truyền về lễ kỷ niệm.
Ban Bí thư cũng giao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phát động phong trào "Hành động vì nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam" và tiến hành tổng kết vào ngày 11 tháng 8 hàng năm.

HCTC
(Nguồn: văn bản số 409-TB/TW)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×