Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Kon Tum: Nhân rộng, lan tỏa hơn nữa các điển hình trong học và làm theo Bác

15/07/2018 | 10:25

Nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực trong việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang tiếp tục được nhân rộng và trở thành động lực thúc đẩy phát triển mọi mặt cho các địa phương tại tỉnh Kon Tum.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum Y Mửi, qua 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm mới, hiệu quả trong việc học và làm theo Bác. Điển hình như tại TP.Kon Tum trước đây, tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép diễn ra khá phức tạp, gây mất lòng tin trong nhân dân. Trên cơ sở quán triệt và cụ thể hóa Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị cũng như các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy Kon Tum, Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum đã chỉ đạo nhiều giải pháp để ngăn chặn, xử lý các hành vi khai thác cát, sỏi trái phép; đồng thời xem kết quả chỉ đạo, xử lý này như một tiêu chí để các tổ chức, cá nhân phụ trách đăng ký thực hiện nhằm cụ thể hóa nội dung học và làm theo Bác. Nhờ cách làm này mà trong quá trình thực hiện, các tổ chức, cá nhân phụ trách có liên quan trên địa bàn đã tham mưu, đề xuất các giải pháp, cách làm hiệu quả, vừa mang tính quyết liệt nhưng cũng hết sức linh hoạt, qua đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khai thác cát trái phép chuyển đổi nghề nghiệp hoặc tiến hành các thủ tục đăng ký khai thác hợp pháp, đúng quy định để tiếp tục hoạt động sản xuất có hiệu quả. Nhờ vậy mà đến nay, tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép tại địa phương không còn xảy ra nữa. Thông qua kết quả này, các cấp ủy, chính quyền tại TP.Kon Tum đã củng cố và tăng cường được niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự quản lý, điều hành của mình.

Để Chỉ thị 05 thực sự đi vào cuộc sống, yếu tố nêu gương của người đứng đầu
luôn được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị quan tâm chú trọng

Một điển hình khác là tại huyện Đăk Glêi, trước tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức có biểu hiện quan liêu, xa dân, thiếu trung thực và tinh thần trách nhiệm trong công tác... Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo tập trung khắc phục tình trạng này gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ cán bộ chủ chốt cấp huyện đến cơ sở đăng ký rèn luyện đạo đức lối sống; đề cao tinh thần tự giác, nêu gương; trung thực, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm….

Qua gần 02 năm thực hiện, công tác cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối, tác phong, phong cách làm việc gần dân, sát việc, đối thoại với nhân dân được đội ngũ cán bộ, công chức của huyện thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, việc nâng cao trách nhiệm, năng nổ trong công việc, nêu cao trách nhiệm công vụ, chống tham nhũng, lãng phí đối với cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu bước đầu có chuyển biến tích cực, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ trong xã hội.

Không chỉ có Thành ủy Kon Tum, Huyện ủy Đăk Glêi mà tại nhiều địa phương, đơn vị khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum, qua 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm tự giác, thường xuyên đối với mọi cấp ủy, chính quyền, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Khẳng định thêm những kết quả sau 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh, đồng chí Lê Thị Kim Đơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum cho biết, để đưa Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống, đến nay, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã chú trọng đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ. Nhiều địa phương, đơn vị đã duy trì việc sinh hoạt chi bộ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành việc làm thường xuyên với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Đặc biệt, tại một số địa phương, đơn vị đã có cách làm mới, sáng tạo như huyện Kon Plông chỉ đạo lồng ghép việc học tập và làm theo Bác vào nội dung Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp xã và cấp huyện; huyện Đăk Hà tổ chức cuộc thi viết với chủ đề “Nhân dân các dân tộc huyện Đăk Hà học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Riêng trong năm 2018, việc đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, trở thành công việc thường xuyên trong lãnh đạo, chỉ đạo việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

“Để Chỉ thị 05-CT/TW thực sự đi vào cuộc sống, yếu tố nêu gương của người đứng đầu luôn được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị quan tâm chú trọng. Trong đó, nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành và đi đầu làm gương trong việc rèn luyện phong cách làm việc khoa học, sâu sát cơ sở; cán bộ, công chức có thái độ ứng xử phù hợp với nhân dân, được nhân dân ghi nhận; khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân. Nhờ phát huy tốt vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ tiếp tục được củng cố; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực; các quy chế, quy định, quy trình công tác được rà soát, bổ sung và thực hiện đảm bảo chặt chẽ; việc phân công, phân nhiệm ngày càng rõ ràng hơn; thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân được nâng lên; tiến độ công việc, chất lượng công tác ngày càng được nâng cao”- đồng chí Lê Thị Kim Đơn cho biết thêm.

Thực tế từ năm 2013, Tỉnh ủy Kon Tum đã chú trọng việc tổ chức giới thiệu,
nhân rộng, biểu dương các điển hình trong học tập và làm theo gương Bác,
xem đây là một trong những động lực góp phần thúc đẩy đưa Kon Tum phát triển 

Cùng với những kết quả trên, trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại địa phương, việc lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo giải quyết và xác định nội dung đột phá trong học và làm theo gương Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh đã lựa chọn những nội dung trọng tâm, đột phá, vấn đề bức xúc, nổi cộm phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tình hình của mình để tập trung chỉ đạo giải quyết, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao. Điển hình như UBND tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn; thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc và thái độ phục vụ tổ chức, công dân, không để xảy ra tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu, trục lợi cá nhân; công khai đầy đủ, đúng quy định thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên trang thông tin điện tử của các đơn vị. Huyện ủy Đăk Hà đã lãnh đạo ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến tiêu thụ hàng nông sản. Huyện ủy Tu Mơ Rông tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết việc đền bù cho nhân dân; giải quyết chế độ chính sách cho người có công, ngăn chặn khai thác gỗ trái phép...

Để tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, theo đồng chí Y Mửi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum, Tỉnh ủy đang tập trung chỉ đạo các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh chủ động phát hiện, nhân rộng các cách làm hay, các mô hình hiệu quả, thiết thực trong việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó tiếp tục đưa việc học và làm theo Bác ngày một lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong đời sống xã hội, tạo động lực để thúc đẩy phát triển mọi mặt cho tỉnh Kon Tum trong thời gian tới./.

Theo dangcongsan.vn

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×