Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự địa phương và theo dõi thi hành pháp luật về dân quân tự vệ của Bộ VHTTDL

18/09/2015 | 14:27

Chiều ngày 15.9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái – Chỉ huy trưởng BCHQS Bộ VHTTDL đã có buổi làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Hồ Xuân Thức làm Trưởng đoàn về việc kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự địa phương và theo dõi thi hành pháp luật về dân quân tự vệ của Bộ VHTTDL.

Tham dự buổi Kiểm tra có đại diện Bộ Quốc phòng; đại diện BCHQS Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; đại diện BCHQS UBND các Quận: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Thanh Xuân.

 Toàn cảnh buổi làm việc

Theo chương trình, Đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng đã tiến hành kiểm tra các nội dung như sau: Kiểm tra, theo dõi hệ thống văn bản, xây dựng kế hoạch và kết quả thực hiện công tác quốc phòng, quân sự; Kiểm tra, theo dõi kết quả triển khai thực hiện công tác quốc phòng, quân sự.

Thay mặt BCHQS Bộ, Phó Chánh Văn phòng Hoàng Hữu Chính – Phó Chỉ huy trưởng đã báo cáo công tác quốc phòng, quân sự năm 2014, 8 tháng đầu năm 2015 và kết quả thi hành pháp luật về dân quân tự vệ của Bộ VHTTDL.

Theo Báo cáo, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ và cấp uỷ Đảng, thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ quán triệt nghiêm túc Luật Dân quân tự vệ, Luật Giáo dục Quốc phòng an ninh, Chỉ thị số 12 – CT/TW ngày 30.5.2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQP – AN trong tình hình mới; Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 15.11.2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương…

Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo BCHQS Bộ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các văn bản liên quan đến công tác quốc phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  triển khai, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ. Qua kiểm tra thực tế tại các đơn vị cho thấy, lãnh đạo các đơn vị đã nghiêm túc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quốc phòng quân sự.

Ban CHQS Bộ đã chủ động phối hợp với Ban CHQS quận Hoàn Kiếm chuẩn bị mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh (trong khối CQ Bộ tại 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm Hà Nội) cho 97 đồng chí thuộc đối tượng 3; cơ quan Bộ dự kiến tổ chức 1 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 247 đồng chí đối tượng 4 vào tháng 10/2015.

Bộ đã chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng, an ninh thông qua các phương tiện thông tin như: Báo Văn hóa; Cổng thông tin điện tử; giáo dục ý thức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự theo đặc điểm của mỗi đơn vị thông qua các buổi sinh hoạt cơ quan, họp các tổ chức quần chúng, đoàn thể như công đoàn, đoàn thanh niên. Phối hợp với Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh của các địa phương tổ chức giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng đạt kết quả tốt cả về số lượng và chất lượng.

Theo báo cáo, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đã thường xuyên làm tốt công tác củng cố lực lượng tự vệ. Thực hiện Luật dân quân tự vệ, hàng năm, theo hướng dẫn của cơ quan quân sự địa phương các đơn vị trực thuộc Bộ đã làm tốt việc rà soát, đăng ký bổ sung nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, đăng ký sĩ quan dự bị, quân nhân dự bị hạng I, II, đăng ký công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ Dân quân tự vệ. Đồng thời điều chỉnh biên chế tổ chức và thực hiện luân phiên lực lượng tự vệ nòng cốt, bám sát với yêu cầu nhiệm vụ thực tế của đơn vị mình.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quốc phòng, quân sự của Bộ VHTTDL còn một số điểm hạn chế như sau: BCHQS Bộ còn thiếu chủ động trong tham mưu đề xuất với Lãnh đạo Bộ để thực hiện đầy đủ các kế hoạch, yêu cầu đặt ra về công tác quốc phòng, quân sự trong tình hình mới; Việc chỉ đạo các đơn vị trong Bộ VHTTDL trong xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ với chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của ngành trong diễn tập khu vực phòng thủ còn chưa thực hiện được; Việc quan tâm quán triệt, triển khai thực hiện công tác quốc phòng, quân sự của cấp ủy, lãnh đạo một số đơn vị chưa đúng mức; Vai trò tham mưu đề xuất và hiệu quả hoạt động của cán bộ được phân công làm công tác quân sự tại một số đơn vị còn yếu, do đó chưa triển khai xây dựng kế hoạch công tác quân sự năm và dự toán kinh phí bảo đảm thực hiện công tác quốc phòng, quân sự.

Trong thời gian tới, BCHQS Bộ cố gắng quán triệt đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng - an ninh; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, sự điều hành của người đứng đầu trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh; tăng cường công tác giáo dục quốc phòng- an ninh, lấy trọng tâm là công tác Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức thuộc Bộ có nhận thức, ý thức trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ chính trị của Bộ với tăng cường củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh; duy trì sự ổn định trong từng cơ quan đơn vị, phấn đấu xây dựng Bộ VHTTDL luôn luôn vững mạnh toàn diện, thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả cao.

 Thiếu tướng Hồ Xuân Thức – Trưởng đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng đánh giá

Sau khi nghe báo cáo, Đoàn Kiểm tra của Bộ Quốc phòng đã trực tiếp kiểm tra trắc nghiệm nhận thức về công tác quốc phòng, quân sự đối với 24 đồng chí đại diện lãnh đạo đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ; Trưởng, Phó phòng thuộc các Cục, Vụ, Văn phòng.
 
Theo đánh giá sơ bộ của Thiếu tướng Hồ Xuân Thức – Trưởng đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng, với kết quả kiểm tra của đơn vị đạt 100% loại giỏi. Thay mặt đoàn kiểm tra Thiếu tướng Hồ Xuân Thức nhận xét: Để đạt được thành tích này cũng là cả quá trình phấn đấu rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ tự vệ BCHQS Bộ và mong muốn các đồng chí trong BCHQS Bộ phát huy ưu điểm, hạn chế nhược điểm để hoàn thành tốt nhiệm vụ hơn nữa, đạt thành tích cao trong phong trào thi đua về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của đơn vị.

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc của Đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng và kết quả đạt được của cán bộ, chiến sĩ tự vệ BCHQS Bộ. Thứ trưởng cho biết: BCHQS Bộ đã bám sát các định hướng, chiến lược của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện công tác quốc phòng-an ninh sát với thực tiễn của các đơn vị. Tuy nhiên, cần thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự các cấp, tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở, đây là yếu tố cơ bản, then chốt trong công tác xây dựng và chỉ đạo hoạt động của công tác quốc phòng tại các đơn vị. Thời gian tới, BCHQS Bộ tiếp tục nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của các cấp đối với việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh ở đơn vị mình.

CTTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×