Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Khuyến khích các văn nghệ sĩ sáng tác về đề tài cách mạng và kháng chiến giai đoạn 1930-1975

26/07/2012 | 01:15

(VP) – Ban Tuyên giáo Trung ương đã có Văn bản số 2790-CV/BTGTW về “Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930-1975”.

Theo Văn bản, Ban Tuyên giáo Trung ương đã đồng ý về chủ trương và nội dung phát động “Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930-1975” của Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, đây là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, động viên khuyến khích các văn nghệ sĩ sáng tác về đề tài cách mạng và kháng chiến, để có được những tác phẩm có giá trị, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước, đề nghị Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành hữu quan và các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương thực hiện tốt cuộc thi trên.

Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính phối hợp, tạo điều kiện để Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ.

HCTC
(Nguồn văn bản số 2790-CV/BTGTW)


Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×