Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Khánh Hòa: Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 – 2025

27/08/2021 | 15:26

Ngày 26/8, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Khánh Hòa: Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 – 2025 - Ảnh 1.

Học sinh thị xã Ninh Hòa tham gia Ngày sách Việt Nam năm 2021. (Ảnh chụp tháng 4/2021)

Thông qua đó, nhằm xây dựng, phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc sách trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên, học sinh, sinh viên, người dân vùng nông thôn, vùng có điều kiện khó khăn. Bên cạnh đó, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống thư viện công cộng, thư viện ở các cơ sở giáo dục, thư viện công lập và ngoài công lập. Đầu tư, xây dựng Thư viện tỉnh Khánh Hòa trở thành thư viện hiện đại, thư viện số và thư viện tự động hóa.

Đến năm 2025, phấn đấu có 80% học sinh, sinh viên được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức ở các thư viện công cộng, thư viện của các cơ sở giáo dục; 25% người dân ở khu vực nông thôn, 20% người dân vùng có điều kiện khó khăn được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ của hệ thống thư viện công cộng, trung tâm học tập cộng đồng, điểm bưu điện văn hóa xã; phấn đấu 85% người sử dụng thư viện để phục vụ học tập, nghiên cứu, giải trí; cố gắng đạt mức hưởng thụ bình quân sách là 5 bản/người, mỗi người dân trung bình đọc 4 cuốn sách/năm…

Trên cơ sở đó, đến năm 2030, sẽ hình thành nên thói quen đọc sách, kỹ năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại nơi sinh sống, học tập, công tác cho người dân. Các chỉ tiêu về phát triển văn hóa đọc được duy trì và củng cố. Môi trường đọc, không gian đọc tiếp tục được cải thiện và phát triển theo hướng hiện đại…

Theo Báo Khánh Hòa

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×