Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

25/04/2013 | 10:28

(VP) –Sáng 23/4, Đảng uỷ Bộ đã tổ chức lớp học nhận thức về Đảng dành cho quần chúng ưu tú của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc nhằm triển khai chương trình công tác năm 2013 của Đảng bộ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Thứ trưởng Lê Khánh Hải – Bí thư Đảng uỷ Bộ đã tới dự và phát biểu tại Lễ khai mạc.

Tham dự lớp học có trên 273 học viên của 42/75 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Lê Khánh Hải cho rằng: Công tác tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để tạo nguồn kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp uỷ đảng, đồng thời là nhiệm vụ của Đảng uỷ Bộ VHTTDL; nó có ý nghĩa và vị trí hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; Mỗi chi bộ, mỗi tổ chức đảng phát triển thêm một đảng viên mới là tăng thêm sức mạnh của Đảng, tăng thêm sức chiến đấu của Đảng. Thứ trưởng nhấn mạnh Những quần chúng ưu tú tại lớp học này phải thực sự là những người lao động giỏi, có phẩm chất, đạo đức lối sống lành mạnh, có uy tín trong quần chúng, khẳng định được vai trò nòng cốt trong đoàn thể nhân dân.


Thứ trưởng Lê Khánh Hải phát biểu tại Lễ khai mạc

Chương trình học tập chính trị nhận thức về Đảng do Trung ương quy định là những điều kiện đảm bảo trước khi quần chúng trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt nam; trên cơ sở đó mỗi quần chúng ưu tú xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực rèn luyện và phấn đấu. Nội dung chương trình bao gồm: Tóm tắt lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên.

Lớp học sẽ diễn ra trong 4 ngày từ 23-26/4/2013.

HCTC


Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×