Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa XV

06/11/2018 | 16:30

Sáng 6/11, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa XV.

TS Nguyễn Quang Hùng phát biểu khai giảng lớp học. Ảnh: smot.gov.vn

Tham dự lớp đào tạo có hơn 100 học viên là lãnh đạo cấp phòng, dự nguồn và tương đương đến từ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, TS Nguyễn Quang Hùng - Quyền Hiệu trưởngTrường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch nhấn mạnh, tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị - hành chính trong việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ của Ngành đáp ứng yêu cầu Nghị quyết số 26/NQ-TW, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị các học viên tham gia các lớp học thể hiện thái độ nghiêm túc, trách nhiệm, chấp hành các nội quy, quy định của nhà trường…

Theo đó, trong chương trình học tập, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản như: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng cộng sản và lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa, về quản lý hành chính Nhà nước.

Ngoài ra, các học viên cũng được thông tin về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ công tác Đảng, công tác Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ở cơ sở; Tình hình nhiệm vụ của địa phương…

Lan Phạm (t/h)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×