Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng năm 2021

13/04/2021 | 10:10

Sáng 13/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng năm 2021.

Tới dự khai giảng lớp bồi dưỡng có đồng chí Nguyễn Tuấn Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL và hơn 100 quần chúng ưu tú của 27 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Chương trình học tập chính trị nhận thức về Đảng do Trung ương quy định là những điều kiện đảm bảo trước khi quần chúng trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua chương trình này, nhằm giúp các đảng viên dự bị có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam nắm được những nội dung cơ bản sau: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho học viên đối tượng kết nạp Đảng năm 2021 - Ảnh 1.

Toàn cảnh lớp học.

Kết quả học tập chính trị của lớp học là một trong những điều kiện để các cấp ủy đảng xem xét kết nạp đảng viên, trên cơ sở chương trình đã học mỗi quần chúng ưu tú trong lớp học cần nghiêm túc xác định xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, cần tích cực rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức phấn đấu để trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Nguyễn Tuấn Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL nhấn mạnh, công tác tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để tạo nguồn kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy đảng, đồng thời là nhiệm vụ của Đảng ủy Bộ VHTTDL; có ý nghĩa và vị trí hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; mỗi tổ chức đảng phát triển thêm một đảng viên mới là tăng thêm sức mạnh, sức chiến đấu của chi bộ nói riêng và của toàn Đảng nói chung.

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho học viên đối tượng kết nạp Đảng năm 2021 - Ảnh 2.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh phát biểu khai giảng lớp học.

Những quần chúng ưu tú tại lớp học này thực sự là những người lao động giỏi, có phẩm chất, đạo đức lối sống lành mạnh, có uy tín trong quần chúng; là những người có lý tưởng cách mạng, tích cực hoạt động trong hệ thống chính trị, có vai trò nòng cốt trong đoàn thể nhân dân, được các cấp ủy đảng phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn vào danh sách cảm tình Đảng và ra nghị quyết giới thiệu đi học lớp nhận thức về Đảng do Đảng ủy Bộ tổ chức.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nguyễn Tuấn Linh yêu cầu các học viên, học tập thật nghiêm túc, đảm bảo chất lượng và làm tốt bài thu hoạch theo chương trình của Ban Tổ chức lớp học đề ra.

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho học viên đối tượng kết nạp Đảng năm 2021 - Ảnh 3.

Trung tá, Thạc sĩ Đàm Đình Hòa, Báo cáo viên Cục Tuyên Huấn - Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng giảng dạy tại lớp học.

Đồng thời Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cũng đề nghị các cấp ủy đảng có quần chúng dự lớp học, sau chương trình học tập chính trị này, tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ để những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng sẽ kéo dài từ ngày 13-16/4/2021./.

Minh Khánh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×