Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới

19/11/2018 | 11:17

Sáng ngày 19/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới

Đồng chí Lê Khánh Hải, Phó Bí thư ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng Ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến dự và chỉ đạo lớp học.

Nhằm xây dựng và phát triển Đảng, từ nhiều năm nay, công tác này được Đảng ủy Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hết sức quan tâm, chỉ đạo sâu sắc; Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Đảng Ủy Bộ Bộ VHTTDL tổ chức lớp Bồi dưỡng Lý luận Chính trị dành cho Đảng viên mới của các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng Ủy Bộ.

Toàn cảnh buổi lễ

Lớp học có sự tham dự của 140 Đảng viên dự bị thuộc 40 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Đây là lực lượng mới là những chiến sĩ cách mạng được bổ sung vào đội tiên phong của giai cấp công nhân lao động nguyện suốt đời phấn đấu cho mục đích lí tưởng của Đảng, lợi ích của Tổ Quốc, của giai cấp nhân dân, công nhân lao động.

Trong suốt quá trình học, các Đảng viên mới sẽ được học chương trình học tập lý luận Chính trị do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn gồm 10 bài: Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng kim chỉ nam cho hành động của Đảng, cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên của CHXN ở VN; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục, đào tạo khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, quản lý tài nguyên môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh bảo vệ vững chắc Tổ Quốc giữ vững môi trường hòa bình ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Phùng Minh Cường phát biểu tại buổi lễ

Đây là những nội dung học tập bắt buộc, là điều kiện cần thiết, kiến thức lí luận quan trọng trước khi trở thành Đảng viên chính thức, giúp những Đảng viên mới hiểu và nắm được những kiến thức cơ bản cốt lõi về chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam, về nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng, công tác xây dựng Đảng ở cơ sở và những nhiệm vụ của người Đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phùng Minh Cường, Phó Bí thư thường trực Đảng Ủy Bộ nhấn mạnh: "Các đồng chí cần tiếp tục học tập, rèn luyện, tu dưỡng để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có đạo đức, lối sống lành mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, phục tùng kỷ luật tổ chức của Đảng, giữ gìn, đoàn kết nội bộ trong Đảng".

Khóa học sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 24/11.

Bạch Dương

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×