Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tại buổi làm việc với tỉnh Kon Tum

08/09/2017 | 10:28

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Thông báo số 3673/TB-BVHTTDL về Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Kon Tum.

Di tích lịch sử Ngục Kon Tum. Ảnh: kontum.gov.vn

Theo đó, sau buổi làm việc với Lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Kon Tum về công tác VHTTDL và gia đình của tỉnh và các nội dung đề xuất, kiến nghị; ý kiến của đại biểu dự họp, Bộ trưởng đã đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Kon Tum đã đạt được trên các lĩnh vực VHTTDL trong thời gian qua, đặc biệt là công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể các dân tộc; khẳng định sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và Nhân dân Kon Tum đối với công tác VHTTDL và gia đình của tỉnh, góp phần ổn định kinh tế xã hội trên địa bàn.

Để thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển VHTTDL trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đề nghị tỉnh Kon Tum tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các ngành chức năng của địa phương thực hiện tốt một số nhiệm vụ chung sau: Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch, quy hoạch phát triển VHTTDL đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu quản lý nhà nước trên các lĩnh vực VHTTDL; tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và nhân dân về vai trò của văn hóa gắn với phát triển kinh tế-xã hội, ổn định an ninh, chính trị trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện cho Sở VHTTDL triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển VHTTDL của Bộ, ngành, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân tỉnh Kon Tum.

Về triển khai các nhiệm vụ VHTTDL cụ thể, Bộ trưởng đề nghị: Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa cơ sở; Tiếp tục đầu tư phát triển các thiết chế văn hóa cơ sở; Đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Tiếp tục quan tâm đầu tư cho văn hóa, nghệ thuật, có chính sách đầu tư, hỗ trợ cho các đoàn nghệ thuật của địa phương.

Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Quan tâm đầu tư phát triển sự nghiệp thể thao; Đặc biệt là phát triển thể thao quần chúng; Triển khai đề án tổng thể phát triển thể lực tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030; tổ chức tốt Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Kon Tum lần thứ VI năm 2018 và tham gia Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018; Đầu tư phát triển các môn thể thao cá nhân, các môn có thế mạnh của tỉnh; Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị tập huấn đào tạo vận động viên.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; ưu tiên, kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài địa phương hỗ trợ, thúc đẩy phát triển du lịch; Chủ động phối hợp với Tổng cục Du lịch trong quảng bá hình ảnh, điểm đến, sản phẩm du lịch đến với thị trường trong và ngoài nước; Tăng cường liên kết vùng với các địa phương, các doanh nghiệp lữ hành để phát triển du lịch của địa phương.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng giải đáp một số đề xuất, kiến nghị của tỉnh về tổ chức “Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2018”, “hỗ trợ dự án tôn tạo, phục dựng di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum, Dự án đầu tư tôn tạo di tích lịch sử chiến thẳng Đắk Tô, Tân Cảnh, huyện Đắk Tô”, “Hỗ trợ dự án bảo tồn phát huy di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020, dự án kiểm kê sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tun giai đoạn 2017-2020”,  "Hỗ trợ dự án đầu tư Nhà triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Kon Tum ” và “Hỗ trợ dự án đầu tư Nhà triển lãm văn hóa nghệ thuật Đông Dương”,…

Về lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích Ngục Kon Tum là di tích quốc gia đặc biệt, Bộ trưởng đề nghị  UBND tỉnh Kon Tum quan tâm đầu tư triển khai dự án tu bổ hoàn thiện khu di tích; chỉ đạo Sở VHTTDL phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác sưu tầm hiện vật, tổ chức trưng bày bổ sung cho di tích sinh động; Thực hiện tốt công tác truyên truyền, phát huy giá trị của di tích, đưa di tích trở thành điểm tham quan thu hút được đông đảo du khách. Đây là bước quan trọng để đánh giá xem xét hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Ngục Kon Tum. Đồng thời, đề nghị tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ khoa học báo cáo Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia và Bộ VHTTDL xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ./.

Lan Anh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×