Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hướng dẫn xây dựng Báo cáo tổng kết Chiến lược, văn bản, đề án về gia đình giai đoạn 2010-2020

01/07/2020 | 14:18

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Văn bản số 2400/BVHTTDL-QĐ gửi các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xây dựng Báo cáo tổng kết Chiến lược, văn bản, đề án về gia đình giai đoạn 2010-2020.

 Xây dựng Báo cáo tổng kết Chiến lược, văn bản, đề án về gia đình - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (nguồn: Báo Đầu tư)

Theo đó, thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 09 tháng 5 năm 2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai hoạt động tổng kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các văn bản, đề án về công tác gia đình giai đoạn 2010-2020.

Để có cơ sở xây dựng Báo cáo tổng kết và tổ chức Hội nghị tổng kết (dự kiến cuối năm 2020), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo đơn vị chức năng xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược, các văn bản, đề án về công tác gia đình giai đoạn 2010-2020.

Báo cáo của các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi về Vụ Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trước ngày 30/8/2020.

>> Xây dựng Báo cáo tổng kết Chiến lược, văn bản, đề án về gia đình

Lan Anh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×