Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014

14/01/2014 | 09:54

(VP)- Ngày 10/01, Ban Tuyên giáo Trung ương đã có văn bản số 100-HD/BTGTW Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014.

Lá cờ “Quyết chiến, Quyết thắng” tung bay trên nóc hầm tướng De Castrie ở Điện Biên Phủ, ngày 7/5/1954

Việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014 nhằm tôn vinh và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng; giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng thời tạo không khí phấn khởi, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; biểu dương gương người tốt, việc tốt, điển hình nhân tố mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại năm 2014.

Các ngày lễ lớn, sự kiện tổ chức kỷ niệm ở quy mô cấp quốc gia gồm có:


1. Kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014): Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia và diễu binh, diễu hành quần chúng tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Ban Tổ chức cấp quốc gia xây dựng Đề án các hoạt động kỷ niệm và chủ trì tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

2. Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014): Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia tại Thủ đô Hà Nội. Bộ Quốc phòng xây dựng Đề án tổ chức kỷ niệm và chủ trì tổ chức Lễ kỷ niệm.

3. Kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014): Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia tại Thủ đô Hà Nội. Thành phố Hà Nội xây dựng Đề án tổ chức kỷ niệm và chủ trì tổ chức Lễ kỷ niệm.

4. Kỷ niệm 60 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về hòa bình ở Việt Nam, Đông Dương (20/7/1954 - 20/7/2014):  Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia tại Thủ đô Hà Nội. Bộ Ngoại giao xây dựng Đề án tổ chức kỷ niệm và chủ trì tổ chức Lễ kỷ niệm.

Các sự kiện tổ chức kỷ niệm ở quy mô cấp tỉnh, thành phố hoặc ban, bộ, ngành gồm có:

1. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 - 1/5/2014): Tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Trần Phú; những bài học sâu sắc rút ra từ cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm diễn ra tại tỉnh Hà Tĩnh, Phú Yên và các địa phương khác.

2. Kỷ niệm 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2014):


Nội dung tuyên truyền: Sự hình thành, ý nghĩa lịch sử và vai trò quan trọng của tuyến đường Hồ Chí Minh trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Truyền thống và những đóng góp to lớn của bộ đội Trường Sơn, Thanh niên xung phong, cán bộ và nhân dân các địa phương tham gia mở đường, xây dựng và chiến đấu trên tuyến đường Hồ Chí Minh lịch sử.

Các hoạt động kỷ niệm diễn ra tại các địa phương, đơn vị, nhất là các địa phương trọng điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh, các đơn vị trực tiếp xây dựng và chiến đấu trên tuyến đường Hồ Chí Minh; hoạt động của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, Hội Cựu Thanh niên xung phong.

Văn bản cũng hướng dẫn kỷ niệm ở quy mô năm lẻ các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2014 như: Kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2014) và đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ; Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch); Kỷ niệm 39 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2014); Kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2014); Kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2014); Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (28/8/1939 - 28/8/2014).

Về tổ chức thực hiện, văn bản nêu rõ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động, văn hoá, văn nghệ, thể thao, du lịch, triển lãm, điện ảnh… phục vụ nhân dân, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến trước đây. Có chính sách, động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân sáng tác những tác phẩm văn học, nghệ thuật mới về truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc; biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×