Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2016

19/02/2016 | 09:27

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 168-HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2016.

Theo Hướng dẫn, việc tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, góp phần bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, củng cố, bồi đắp niềm tin tưởng của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và tạo động lực đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Thông qua tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vượt lên thách thức, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần được tổ chức dưới nhiều hình thức, bảo đảm đúng tầm mức sự kiện, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; lồng ghép với việc tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị của đất nước và các mục tiêu, chương trình hành động cách mạng của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; tạo không khí hồ hởi, phấn khởi trong nhân dân.
 
Các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2016, bao gồm:

Kỷ niệm 86 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.02.1930-3.02.2016) gắn với kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (28.01.1941-28.01.2016) và đón Tết Bính Thân;

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương ( mồng 10 tháng 3 âm lịch);

Kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2016);

Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2016) gắn với sự kiện 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911-5.6.2016);

Kỷ niệm 62 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954-7.5.2016);

Kỷ niệm 71 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945-19.8.2016) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945-2.9.2016);

Trong năm 2016 còn có kỷ niệm 100 năm và trên 100 năm Ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu (110 năm Ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập (24.4.1906-24.4.2016); 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Văn Đồng (01.3.1906-01.3.2016);140 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (01.10.1876-1.10.2016); kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trần Quốc Hoàn (23.01.1916-23.01.2016); 120 năm Ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu (15.6.1896-15.6.2016).

Về tổ chức thực hiện, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị-xã hội: Tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng và tổ chức các hình thức tuyên truyền kỷ niệm phù hợp gắn với việc tuyên truyền thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền, giáo dục ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch, triển lãm, chiếu phim...; quan tâm tới hơn tới vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo báo chí đưa tin, tuyên truyền kịp thời, đúng định hướng về các ngày lễ lớn của đất nước; tăng cường tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng những điển hình, nhân tố mới; hạn chế những thông tin tiêu cực; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm.

Bộ Ngoại giao hướng dẫn phóng viên báo chí nước ngoài đưa tin về các ngày lễ lớn của đất nước; biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế; hướng dẫn cho cán bộ, đồng bào ta ở nước ngoài, nhất là lưu học sinh tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trọng tâm là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và ngày Quốc khánh.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phát động thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”, hành hương về nguồn, các hoạt động văn hóa, thể thao, các tọa đàm, giao lưu, sinh hoạt truyền thống tại những địa danh lịch sử.

Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam, các Hội Văn học, Nghệ thuật Trung ương và địa phương tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sáng tác và phổ biến các tác phẩm văn học, nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, dân tộc Việt Nam anh hùng và công cuộc đổi mới đất nước.

Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo các chi hội tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước với nhiều hình thức sinh động, sáng tạo, hấp dẫn; tổ chức các cuộc thi báo chí và tham gia các giải báo chí do các cơ quan, ban, ngành phát động.

Các báo, đài Trung ương và địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc; tuyên truyền về tầm vóc, ý nghĩa của các sự kiện lịch sử; tăng cường giới thiệu, quảng bá về đất nước và con người Việt Nam.

Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần được tổ chức dưới nhiều hình thức, bảo đảm đúng tầm mức sự kiện, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; lồng ghép với việc tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị của đất nước và các mục tiêu, chương trình hành động cách mạng của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; tạo không khí hồ hởi, phấn khởi trong nhân dân.

Một số khẩu hiệu tuyên truyền
1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Bính Thân!

2. Nhiệt liệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng !

3. Nhiệt liệt chào mừng 86 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.02.1930-3.2.2016)!

4. Nhiệt liệt chào mừng 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2016)!

 5. Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới!

 6. Nhiệt liệt chào mừng 62 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954-7.5.2016)!

7. Nhiệt liệt chào mừng 71 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công (19.8.1945-19/8/2016) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945-2.9.2016) !

8. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

9. Thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh !

10. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !

11. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !

12. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !
 

CTTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×