Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

05/03/2014 | 10:16

(VP) - Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có Văn bản số 112/HD-MTTW-BTT hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Theo hướng dẫn, nội dung tuyên truyền như sau:
Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ, là sự kiện lịch sử trọng đại và kỳ tích vô song - biểu tượng chiến thắng của bản lĩnh, ý chí và trí tuệ Việt Nam; Chiến thắng Điện Biên Phủ có giá trị lịch sử và thời đại sâu sắc, có tính quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tôn vinh những chiến công của trí tuệ, lòng dũng cảm và ý chí quật cường của dân tộc, quân đội Nhân dân Việt Nam; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa gắn với tuyên truyền việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến.

Tuyên truyền về tình cảm và các hoạt động chia sẻ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế dành cho sự kiện lịch sử trọng đại này. Ghi nhận và biểu thị lòng biết ơn của Nhân dân ta với sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

Triển khai tuyên truyền tới MTTQ các cấp, động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, chào mừng đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII. Gắn tuyên truyền kỷ niệm với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, các hoạt động văn hóa thể thao... tạo không khí vui tươi phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014 và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương và hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên đặc biệt là thành viên của Hội Cựu chiến binh Việt Nam cùng cấp tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về lịch sử, truyền thống vẻ vang của dân tộc đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ gắn với giáo dục bài học lớn về đại đoàn kết toàn dân tộc với các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo trên cơ sở củng cố khối liên minh công - nông - trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng của nước ta hiện nay.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các cấp báo cáo với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tổ chức các hoạt động tưởng niệm, tri ân các liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp; tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, động viên, tặng quà những người có công, cán bộ lão thành các mạng, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, các gia đình chính sách tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; Tổ chức khánh thành, trao nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo vào dịp kỷ niệm.

HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×