Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2012

20/12/2011 | 11:10

(VP) - Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành văn bản số 28-HD/BTGTW hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2012.

Năm 2012 toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn: 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2012) và đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn; Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch); 37 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2012); 58 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2012); 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2012); 67 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2012) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2012) và một số ngày kỷ niệm khác.

Ngoài kỷ niệm các ngày lễ lớn nêu trên, năm 2012 sẽ tổ chức kỷ niệm tròn 100 năm Ngày sinh: đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912-11/6/2012); đồng chí Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912 - 9/7/2012); đồng chí Lê Văn Lương ( 28/3/1912-28/3/2012); kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902-2012); kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng B52 (18/12/1972 - 18/9/2012), Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có hướng dẫn riêng.

Với mục đích, Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong Đảng, trong nhân dân nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử của dân tộc; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng; góp phần củng cố và tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; Gắn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhằm tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ, thuận lợi đưa nghị quyết vào cuộc sống; Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cần được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo ấn tượng sâu sắc, có sức thuyết phục, lan toả rộng. Kết hợp tuyên truyền, giáo dục với những việc làm thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo hướng dẫn, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước năm 2012 theo thông lệ năm lẻ. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội dâng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, viếng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trung ương và các địa phương không tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm nhưng tổ chức các hình thức kỷ niệm phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị như: tổ chức hội thảo, tọa đàm, gặp mặt truyền thống, thăm di tích lịch sử, trao tặng Huy hiệu Đảng, thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách, giúp đỡ các địa phương, gia đình gặp khó khăn, nhất là ở vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa v.v. hoặc gắn với tổ chức kỷ niệm các sự kiện, nhân vật lịch sử tại địa phương, đơn vị mình; Vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, nhất là kỷ niệm Ngày thành lập Đảng, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cho cấp uỷ tổ chức kiểm điểm, đánh giá việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian qua, kết hợp triển khai những nội dung học tập và làm theo trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; Các địa phương, cơ quan, đơn vị phát động các đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “uống nước nhớ nguồn”; “đền ơn đáp nghĩa”; “xóa đói giảm nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”….; Rà soát, thực hiện đúng, đủ các chính sách đối với người có công với cách mạng, các gia đình thương binh, liệt sĩ, các đối tượng nhiễm chất độc da cam…Quan tâm giúp đỡ các đối tượng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là con em các gia đình chính sách; Trùng tu, tôn tạo, quản lý và sử dụng có hiệu quả các di tích lịch sử, văn hoá. Xây dựng các công trình văn hóa gắn liền với các địa danh, nhân vật lịch sử.

Các Hình thức tuyên truyền, giáo dục: Căn cứ định hướng nội dung tuyên truyền, các cơ quan thông tin đại chúng có kế hoạch tuyên truyền đậm nét trước, trong và sau dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn. Các các ban, ngành, đoàn thể và cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyên trên báo chí, trên mạng internet và thông tin ra nước ngoài về các hoạt động kỷ niệm. Tăng cường xuất bản sách, báo, ấn phẩm nhân các dịp kỷ niệm. Quản lý chặt chẽ các hoạt động báo chí, xuất bản, không để lọt các ấn phẩm chứa đựng thông tin trái chiều gây dư luận xấu trong xã hội; Tổ chức các hội nghị biểu dương điển hình nhân tố mới hoặc các hình thức giao lưu, toạ đàm, gặp mặt truyền thống; Tổ chức các hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng để tuyên truyền sâu rộng trong Đảng, trong nhân dân. Đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn vào Bản tin sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể nhân dân, chú ý đến các đối tượng sinh viên, thanh niên, học sinh; Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, thi viết, thi sáng tác văn học, nghệ thuật về lịch sử, truyền thống của Đảng, của dân tộc nhân dịp các ngày lễ lớn; Đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân. Quan tâm tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ ở các vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến. Ôn lại những tác phẩm, tác giả viết về cách mạng, về kháng chiến. Động viên, khuyến khích sáng tác về điển hình, nhân tố mới và công cuộc đổi mới đất nước; Xây dựng các cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động ở các khu trung tâm, nơi tập trung đông người. Các cơ quan, công sở trang trí khẩu hiệu, băng rôn cổ động tuyên truyền; Nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ lớn của đất nước.

Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Ngoại giao; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Uỷ ban Toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam, các Hội Văn học, nghệ thuật Trung ương và địa phương; Hội Nhà báo Việt Nam; Các báo, đài Trung ương và địa phương… cùng phối hợp tổ chức thực hiện.

Tại hướng dẫn nêu rõ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn ngành dọc và các đơn vị chức năng tổ chức hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, du lịch, triển lãm, chiếu phim… phục vụ nhân dân trong các ngày lễ lớn. Tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động hướng về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến.

HCTCBộ văn hóa, thể thao và du lịch
×