Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hưng Yên tu sửa cấp thiết một số hạng mục phụ trợ tại di tích đền Kim Đằng

23/07/2019 | 15:50

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Công văn số 1837/UBND-KGVX gửi Sở VHTTDL về việc tu sửa cấp thiết một số hạng mục phụ trợ tại di tích đền Kim Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên.

denkimdang

Di tích Đền Kim Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên/vietnamtourism.vn

Trước đó, UBND tỉnh đã nhận được Tờ trình số 94/TTr-SVHTTDL ngày 11/7 của Sở VHTTDL về việc xin tu sửa cấp thiết một số hạng mục phụ trợ tại di tích đền Kim Đằng (di tích thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến). Về vấn đề này, UBND tỉnh Hưng Yên có ý kiến như sau:

Đồng ý về chủ trương tu sửa cấp thiết một số hạng mục phụ trợ tại di tích đền Kim Đằng, gồm: Tường bao, khu vệ sinh và kè hồ nước để đảm bảo an toàn và tôn tạo cảnh quan cho di tích. Quá trình tu sửa cấp thiết các hạng mục phải đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc bảo tồn di sản theo quy định.

Nguồn vốn thực hiện tu sửa cấp thiết di tích từ nguồn xã hội hóa hiện có của địa phương, không phân bổ, không bắt buộc nhân dân đóng góp.

UBND tỉnh giao Sở VHTTDL chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hưng Yên chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn, giám sát Ban quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến triển khai thực hiện việc tu sửa cấp thiết tại di tích đảm bảo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa và các quy định hiện hành của Nhà nước, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện tổng hợp chung vào báo cáo kết quả tu bổ, tôn tạo di tích định kỳ hằng năm./.

Anh Vũ

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×