Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hội thảo Du lịch với tăng trưởng và phát triển kinh tế Việt Nam

09/11/2018 | 08:00

Sáng 8/11, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo Du lịch với tăng trưởng và phát triển kinh tế Việt Nam. Hội thảo do Tổng cục Du lịch, Viện nghiên cứu phát triển Du lịch Việt Nam tổ chức.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch phát biểu tại Hội thảo
 

Phát biểu khai mạc hội thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ, hiện nay trên thế giới, ngành Du lịch đang phát triển nhanh và mạnh, đây là ngành kinh tế giữ được sự tăng trưởng liên tục, tạo ra nhiều việc làm và đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế.

Du lịch ở nước ta đã được Đảng, Nhà nước ngày càng quan tâm và đánh giá cao nhờ những đóng góp quan trọng của ngành du lịch vào phát triển kinh tế - xã hội thể hiện ở thu nhập, việc làm cho đông đảo tầng lớp cư dân, góp phần giảm nghèo, tăng cường giao lưu, bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường. Quá trình phát triển du lịch đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, tuy nhiên, còn nhiều rào cản, khó khăn và hạn chế dẫn đến hiệu quả từ ngành này chưa cao, nguy cơ tiềm ẩn vẫn tồn tại, đặc biệt chưa tạo được khả năng cạnh tranh mạnh trong khu vực và quốc tế.

Đứng trước xu hướng phát triển toàn cầu và trong nước, phát triển du lịch chính là hướng đi đúng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh của quá trình tái cấu trúc nền kinh tế. Từ thực trạng phát triển du lịch Việt Nam, trước những xu hướng và yếu tố tác động hiện nay, đặt ra những yêu cầu phải có những định hướng, giải pháp để thúc đẩy phát triển du lịch, tăng cường sự đóng góp của du lịch đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước như Nghị quyết 08/NQ-TW của Bộ Chính trị đã chỉ ra.

Tại Hội thảo, nhiều tham luận của các đại biểu được trình bày như: Tác động của du lịch Việt Nam đến phát triển kinh tế; Đẩy mạnh xuất khẩu tại chỗ thông qua du lịch; Một số suy nghĩ về xu hướng phát triển du lịch thế giới, chiến lược phát triển các loại hình và sản phẩm du lịch hiện đại ở Việt Nam; Tác động tương hỗ giữa du lịch – giao thông và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển du lịch đặc thù, có chất lượng, thương hiệu ở Lạng Sơn...

Phần lớn các ý kiến tại Hội thảo này đều cho rằng, hiện nay, ngành du lịch của chúng ta vẫn tồn tại một số hạn chế và chưa đủ sức cạnh tranh với các nước trong khu vực. Trong khi đó, chúng ta có rất nhiều tiềm năng và lợi thế để cạnh tranh và phát triển. 

Các ý kiến phát biểu, đánh giá đều cho rằng mặc dù chúng ta đang xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, nhưng việc đầu tư cho du lịch lại chưa tương xứng. Hiện nay đầu tư cho du lịch vẫn dàn trải, chưa tập trung, dẫn đến hiệu quả chưa tương xứng tiềm năng. Vì vậy, đã đến lúc chúng ta phải thay đổi lại tư duy và cách nghĩ, cách làm về du lịch. 
Để du lịch phát triển bền vững, trong thời gian tới, theo các đại biểu, cần tạo điều kiện thuận lợi cho chính sách visa, mở cửa bầu trời, kêu gọi, thu hút đầu tư FDI vào du lịch…, đồng thời phát huy thế mạnh về nguồn tài nguyên, đặc biệt là việc khai thác giá trị các di sản để phục vụ du lịch. Lấy du lịch biển là trọng tâm... Bên cạnh đó, cần đầu tư về công tác xúc tiến, quảng bá, hợp tác với các tập đoàn lớn về du lịch trên thế giới, xây dựng các sản phẩm du lịch chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm. Và đặc biệt  là cần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp du lịch, nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

 


GS. Võ Đại Lược, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế Trung ương
 

Hội thảo Du lịch với tăng trưởng và phát triển kinh tế Việt Nam đã tập trung vào hai vấn đề trọng tâm của ngành du lịch hiện nay: Một là, đánh giá vai trò của du lịch trong tăng trưởng kinh tế Việt Nam và thế giới. Hai là, đề xuất những định hướng, giải pháp phát triển du lịch nhằm thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế Việt Nam.

Vi Phong

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×