Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hội nghị-Hội thảo Công đoàn với công tác Dân vận

31/03/2014 | 14:35

Ngày 28/3 tại Hà Nội, Công đoàn Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị-Hội thảo Công đoàn với công tác Dân vận. Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL - Nguyễn Hữu Giới; Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Dân vận Trung ương Đảng - Hà Ngọc Anh; Phó bí thư Đảng uỷ Bộ VHTTDL - Lê Anh Thơ; cùng các đồng chí đại diện Công đoàn Viên chức Việt Nam, công đoàn các đơn vị trực thuộc Bộ đã tới dự.

Tại Hội nghị-Hội thảo, các đại biểu tham dự đã nghe đồng chí Hà Ngọc Anh trình bày khái quát về công tác dân vận; những nhiệm vụ cơ bản của công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay và nêu lên 06 giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn với công tác dân vận:  (1) Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn và quần chúng nhân dân nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn các cấp; (2) Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua, chăm lo và bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; (3) Tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, phát huy tính năng động sáng tạo của tổ chức công đoàn các cấp; (4) Kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới chính sách cán bộ của tổ chức công đoàn các cấp; (5) thể chế hóa cơ chế phối hợp giữa chính quyền với tổ chức công đoàn; (6) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp.


Toàn cảnh Hội nghị-Hội thảo

Hội nghị-Hội thảo cũng đã nghe ý kiến và tham luận của các đại biểu đại diện cho các công đoàn cơ sở trực thuộc trình bày về Công tác dân vận trong tổ chức công đoàn; Công đoàn với công tác dân vận; Những kinh nghiệm đổi mới công tác dân vận của công đoàn Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; Vận dụng các quan điểm của Đảng về công tác dân vận tại Công đoàn Khu Liên hợp thể thao quốc gia; Công tác dân vận-yếu tố then chốt, thành công trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Công đoàn Viện Phim Việt Nam...

Phát biểu kết luận Hội nghị-Hội thảo, Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL Nguyễn Hữu Giới nhấn mạnh: “Để công tác dân vận thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, Công đoàn Bộ đề nghị các đại biểu, nhất là các đồng chí Chủ tịch công đoàn cơ sở hãy chuyển thông điệp và tinh thần, nội dung của Hội nghị-Hội thảo tới các đoàn viên công đoàn cơ quan; để lan toả, ảnh hưởng tới nhiều người; góp phần nâng cao nhận thức và đổi mới trong hành động thực tiễn, để chúng ta có được một sự chuyển biến thực sự về công tác dân vận trong các tổ chức công đoàn; chính quyền và cấp uỷ Đảng...”.

HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×