Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức

21/07/2021 | 15:27

Ngày 21/7, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ lãnh đạo Liên hiệp, các hội văn học, nghệ thuật, hội khoa học - kỹ thuật và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức. Hội nghị kết nối 40 điểm cầu trên cả nước với hơn 2.000 đại biểu tham dự.

Tham dự Hội nghị có ông Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương; tại các điểm cầu chính có đại diện: ông Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; ông Đoàn Thanh Nô và ông Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam; ông Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; bà Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam; ông Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam; ông Phan Văn Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam; ông Nguyễn Bình Phương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; cùng đại diện các Vụ thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương…

Tại điểm cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có các đại biểu là Trưởng, Phó phòng các đơn vị nghệ thuật trên địa bàn Hà Nội; Tại các điểm cầu các tỉnh, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo phụ trách các lĩnh vực văn hóa văn nghệ, khoa học công nghệ, Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Liên hiệp, các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương đang cư trú và công tác trên địa bàn…

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 1.

GS.TS. Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, GS.TS. Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ quá trình đổi mới đất nước, củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới đất nước; biểu thị sự thống nhất ý chí, quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, phát huy tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI đưa nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Để thực hiện mục tiêu trên, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh tới sự tham gia của các cấp, các ngành, của hệ thống chính trị, toàn xã hội, trong đó đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức đóng vai trò rất quan trọng.

Hội nghị tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên sâu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực văn học nghệ thuật, khoa học - kỹ thuật, trên cơ sở đó tuyên truyền sâu rộng tới đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức cả nước, tạo sự thống nhất ý chí, quyết tâm chính trị, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hoạt động lao động văn hóa, sáng tạo tri thức, tạo ra những sản phẩm, công trình có giá trị cao, thiết thực, góp phần hiện thực hóa một cách sinh động Nghị quyết trong đời sống thực tiễn.

Để đảm bảo yêu cầu đặt ra, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đại biểu trong quá trình nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết lưu ý các nội dung:

Một là, cần nhận thức sâu sắc và nghiêm túc, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021 và là nhiệm vụ, công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách cẩn trọng, bài bản trong suốt cả nhiệm kỳ, nhằm bảo đảm mỗi cán bộ, đảng viên thuộc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật, Liên hiệp các hội khoa học - kỹ thuật đều nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết Đại hội của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động văn học nghệ thuật, khoa học - kỹ thuật, hướng tới các sản phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học - kỹ thuật có chất lượng cao, có tính đảng sâu sắc, thiết thực phục vụ sự nghiệp lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Hai là, trong quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội XIII, chú ý các nội dung chuyên sâu của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Những quan điểm của Đại hội XIII về văn hóa, văn nghệ, khoa học - kĩ thuật, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. 

Ba là, khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án, đề án với tinh thần bám sát thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, chất lượng, hiệu quả công việc, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn đời sống xã hội.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hằng năm, tiến hành kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện chương trình hành động, kế hoạch đã đề ra, làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị theo từng năm và cả nhiệm kỳ của tập thể cấp ủy Liên hiệp, các hội chuyên ngành, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên.

GS.TS. Phùng Xuân Nhạ bày tỏ mong muốn các đại biểu phát huy truyền thống cách mạng, các thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng một cách hiệu quả, thiết thực, sinh động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII trong cuộc sống.

Sau khai mạc Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS. Nguyễn Viết Thông báo cáo chuyên đề "Những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Những chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ qua các kỳ Đại hội; nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới". Và TS. Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trình bày báo cáo chuyên đề "Phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo". 

Theo chương trình, hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày, buổi sáng 21/7, các đại biểu tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt 2 chuyên đề nói trên, thời gian còn lại đại biểu tự nghiên cứu và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết./.


Khánh Vân

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×