Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Đề án 343 và 704

29/11/2012 | 09:59

(VP) - Sáng nay 28/11, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Hà Nội và 62 tỉnh, thành phố nhằm sơ kết 3 năm thực hiện đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH đất nước” (Đề án 343) và Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” (Đề án 704).

Tham dự Hội nghị tại đầu cầu Hà Nội có 150 đại biểu đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương, Ban Điều hành Trung ương của 2 Đề án, đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội, các cơ quan báo đài Trung ương và Ban điều hành điều hành đề án của thành phố Hà Nội.

Ngoài ra tại điểm cầu 62 tỉnh/thành phố, hơn 30 đại biểu là thành viên Ban chỉ đạo đề án, các ban, ngành và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các cấp cùng tham dự hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết: Đề án 343 và 704 là hai đề án lớn, trọng điểm được Chính phủ giao Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai nhằm góp phần thực hiện chiến lược xây dựng, phát triển con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và xây dựng người phụ nữ Việt Nam theo tiêu chí xác định trong Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ X cũng như góp phần phát triển thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước.


Toàn cảnh Hội nghị

Sau 3 năm thực hiện, việc triển khai Đề án Đề án 343 và 704 tại các tỉnh, thành phố về cơ bản đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí của lãnh đạo các tỉnh, thành phố, đặc biệt là sự hưởng ứng của các tầng lớp phụ nữ và người dân trong cộng đồng.

Hiện nay, Đề án 343 đã có 61/63 tỉnh, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo Đề án cấp tỉnh; 17 tỉnh, thành đã thành lập được Ban chỉ đạo Đề án ở 100% huyện, thị xã. Đề án 704 có 14/14 tỉnh, thành điểm chỉ đạo đều thành lập Ban chỉ đạo đề án, 26/28 tỉnh, thành không là điểm chỉ đạo đã thành lập Ban chỉ đạo đề án.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe nhiều tham luận về cách làm hay trong việc thực hiện, triển khai các tiểu đề án từ đó tìm ra những ưu điểm, sáng kiến, cách làm hay, hiệu quả; phát hiện khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong việc triển khai thực hiện Đề án và các tiểu Đề án từ Trung ương đến địa phương như: một số sáng kiến cụ thể khi áp dụng chương trình giáo dục hành động trong công tác tuyên truyền giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam; phối hợp với nhà trường trong giáo dục trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái vị thành niên; các giải pháp duy trì bền vững sinh hoạt CLB các bà mẹ nuôi dạy con tốt và CLB người cha tốt của con…

Kết luận tại Hội nghị, bà Trần Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của hội phụ nữ các cấp cùng các ngành liên quan đã tích cực trong triển khai thực hiện 2 đề án, tuy nhiên bà Trần Thanh Bình cũng cho rằng việc triển khai đề án lồng ghép với các chương trình trọng điểm, các cuộc vận động lớn chưa rõ nét; tiến độ thực hiện đề án còn chậm, tính hiệu quả chưa cao.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam yêu cầu Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các địa phương củng cố, kiện toàn Ban điều hành đề án các cấp phù hợp với thực tiễn; tiếp tục thực hiện đề án và các tiểu đề án, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, ưu tiên địa bàn có nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc và đối tượng nhạy cảm; rà soát, đánh giá chất lượng, nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành nhằm gắn kết với các chương trình mục tiêu quốc gia đang triển khai.

HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×