Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hội nghị triển khai công tác Công đoàn năm 2016

26/01/2016 | 10:26

Ngày 19.01.2016, Công đoàn Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2015 và triển khai công tác Công đoàn năm 2016. Thứ trưởng Lê Khánh Hải, bà Nguyễn Giang Tuệ Minh – Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tới dự.


Ông Nguyễn Hữu Giới – Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Giới – Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2015. Theo báo cáo, Công đoàn Bộ đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ với nhiều phong trào sôi nổi, nhiều hoạt động phong phú, đi vào chiều sâu, có nhiều đổi mới sáng tạo, thiết thực, kể cả những nhiệm vụ đột xuất. Hoạt động Công đoàn Bộ thời gian qua đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ và của Đảng ủy Bộ, của Công đoàn Viên chức Việt Nam, nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền giáo dục vận động đoàn viên thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và của toàn ngành.

Báo cáo cũng nêu rõ, các công đoàn trực thuộc đã tích cực triển khai các hoạt động, hưởng ứng chỉ đạo công đoàn cấp trên, đặc biệt đã phát động các phong trào thi đua yêu nước và tổ chức cho đoàn viên công đoàn thi đua lao động sáng tạo, thực hiện phương châm Đại hội II, nhiệm kỳ 2013 - 2018: “Đổi mới phương thức hoạt động - Hướng về cơ sở”.

Năm 2015, Công đoàn Bộ VHTTDL đã có nhiều hoạt động đi vào chiều sâu, đặc biệt là việc tổ chức 3 Hội nghị, Hội thảo: “Công đoàn với việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng Khóa XI; Công đoàn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, Sáng tạo, Tận tụy, Gương mẫu” thực hiện Nghị quyết lần thứ 5 BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa IV; “Hội nghị điển hình tiên tiến cán bộ, công chức, viên chức, lao động 5 năm 2010-2015” hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước Bộ VHTTDL lần thứ II.

Đặc biệt, thiết thực lập thành tích chào mừng 70 năm thành lập Ngành Văn hóa (28/8) và nhiều sự kiện trọng đại có ý nghĩa, Công đoàn Bộ và các công đoàn cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động truyên truyền-thông tin, cùng với việc phát động cuộc thi tìm hiểu nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành TDTT là những sáng tạo, đổi mới có ý nghĩa trong hoạt động lý luận và thực tiễn...

Về kết quả thực hiện các phong trào thi đua trong CBCCVCLĐ, thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ VHTTDL về chủ đề năm 2015 “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển” và sự chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam; để đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh, Công đoàn Bộ đã phát động thi đua trong toàn hệ thống công đoàn Bộ, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ tới các tổ chức công đoàn, vận động đoàn viên công đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng; Hoạt động Nữ công và phong trào nữ CBCCVCLĐ luôn có sự đổi mới, sáng tạo, phát triển theo chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, hoạt động Công đoàn Bộ còn có những hạn chế cần phái khắc phục như: Một số công đoàn trực thuộc chưa xây dựng được quy chế phối hợp giữa công đoàn và chính quyền; chưa phát huy hết vai trò của công đoàn trong việc tham gia quản lý cơ quan, đơn vị; việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức ở một số đơn vị còn mang tính hình thức; một số công đoàn cơ sở chưa tích cực tham gia phong trào chung; công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên thực hiện chưa thường xuyên…

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Đại hội IV Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đại hội II Công đoàn Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2013-2018, năm 2016 Công đoàn Bộ tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức, lao động thực hiện tốt chủ trương , chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục triển khai thực  hiện Nghị quyết IX (khóa XI) của Trung ương về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”. Tích cực tham gia xây dựng Đảng và các chương trình do Đảng ủy Bộ phát động. Tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công đoàn Bộ lần thứ VI, chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, hướng tới bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tổng kết thi viết và tổ chức sân khấu hóa cuộc thi “Tìm hiểu 70 năm Ngày truyền thống Ngành Thể dục thể thao” (27.3.1946-27.3.2016)…
 

Ông Nguyễn Hữu Giới trao bằng khen cho các Công đoàn xuất sắc

Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Giang Tuệ Minh - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương những thành tích đóng góp của Công đoàn Bộ VHTTDL trong việc triển khai tổ chức các hoạt động công đoàn, các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị trong năm 2015. Trong năm 2015, Công đoàn Bộ VHTTDL đã phát huy tinh thần đoàn kết, ổn định và phát triển, tích cực đổi mới phương thức hoạt động, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh các phong trào hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; đặc biệt Công đoàn Bộ luôn quan tâm đến đời sống cán bộ, đoàn viên, chủ động tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa với những kết quả rất đáng ghi nhận như trong Báo cáo đã nêu.

Bước sang năm 2016 - là năm diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quan trọng, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Giang Tuệ Minh đề nghị Công đoàn Bộ VHTTDL tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được trên tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và phát triển, động viên cán bộ, đoàn viên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của Bộ VHTTDL.
 

Bà Nguyễn Giang Tuệ Minh trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn Bộ VHTTDL

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Giang Tuệ Minh đã trao tặng Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 1 cá nhân đạt " Danh hiệu lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2014"; tặng cờ thi đua cho Công đoàn Bộ VHTTDL đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2015; Tặng cờ thi đua xuất sắc của BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam cho 4 tập thể thuộc Công đoàn Bộ VHTTDL, tặng Bằng khen cho 22 tập thể và 46 cá nhân thuộc Công đoàn Bộ VHTTDL; tặng cờ thi đua của BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam cho Công đoàn trung tâm Chiếu phim Quốc gia thuộc Công đoàn Bộ VHTTDL đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động" năm 2015. Ngoài ra có 44 tập thể được Công đoàn Viên chức Việt Nam  công nhận danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc năm 2015, cho 44 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2015.

CTTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×