Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hội nghị triển khai công tác Công đoàn năm 2015

23/01/2015 | 22:55

Sáng 23/01 tại Hà Nội, Công đoàn Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Công đoàn năm 2015. Thứ trưởng Lê Khánh Hải - Bí thư Đảng ủy Bộ, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam - Nguyễn Giang Tuệ Minh đã tới dự.

Báo cáo kết quả công tác Công đoàn năm 2014, đồng chí Nguyễn Hữu Giới - Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL cho biết: Năm 2014, được sự chỉ đạo, quan tâm của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng uỷ Bộ VHTTDL và Công đoàn Viên chức Việt Nam Công đoàn Bộ đã triển khai thực hiện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm (cả nhiệm vụ đột xuất, trong đó có đổi mới, sáng tạo), động viên cán bộ công chức, viên chức, người lao động thực hiện các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền giáo dục, vận động đoàn viên công đoàn thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và toàn ngành.

 
Thứ trưởng Lê Khánh Hải phát biểu tại Hội nghị

Các công đoàn trực thuộc tích cực triển khai các hoạt động, hưởng ứng chỉ đạo công đoàn cấp trên; đặc biệt đã phát động phong trào thi đua yêu nước, tổ chức cho đoàn viên, công đoàn thi đua lao động sáng tạo, thực hiện phương châm Đại hội II, nhiệm kỳ 2013-2018: “Đổi mới phương thức hoạt động - hướng về cơ sở”. Nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi, có tính sáng tạo, đem lại hiệu quả cao.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, năm 2014, Công đoàn Bộ VHTTDL vinh dự được đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ VHTTDL và được Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Về phương hướng công tác năm 2015, Công đoàn Bộ đề ra 12 nhiệm vụ cụ thể trong đó đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ công đoàn tham gia thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khoá XI) của Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP của Chính phủ, Kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương.

 
Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Khánh Hải biểu dương những thành tích đóng góp của Công đoàn Bộ VHTTDL trong việc triển khai tổ chức các hoạt động công đoàn, các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị trong năm 2014. Thứ trưởng nhấn mạnh, năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện kỷ niệm trọng đại của đất nước, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương, do đó yêu cầu Công đoàn Bộ VHTTDL tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được trên tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và phát triển, động viên cán bộ, đoàn viên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của Bộ VHTTDL.

 
Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam - Nguyễn Giang Tuệ Minh
tặng cờ thi đua cho các tập thể

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam đã trao tặng Cờ Thi đua cho 6 tập thể, tặng Bằng khen cho 31 tập thể và 52 cá nhân. Đồng thời, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 6 cá nhân tại các Công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ VHTTDL. Công đoàn Bộ công nhận danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc cho 34 tập thể và tặng Giấy khen cho 152 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2014.

CTTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×