Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 ngành VHTTDL

15/11/2019 | 20:12

Sáng 15/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 ngành VHTTDL. Hội nghị do Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông chủ trì.

Tham dự Hội nghị có đại diện Bộ Công an, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cục, vụ chức năng và lãnh đạo các cơ sở giáo dục đào tạo trực thuộc Bộ VHTTDL.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, nguồn nhân lực đóng vai trò quyết định trong quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, vì vậy Đảng và Nhà nước đặc biệt chú trọng đến phát triển nguồn nhân lực, phù hợp với những đòi hỏi cấp thiết của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, của phát triển kinh tế tri thức. Chất lượng giáo dục đào tạo là một vấn đề luôn được xã hội quan tâm vì nó có tầm quan trọng hàng đầu đối với sự phát triển của đất nước. Vì thế, Việt Nam đang nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng đào tạo.

Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 ngành VHTTDL - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 ngành VHTTDL

Trong năm qua, Bộ VHTTDL đã chủ động chỉ đạo, triển khai tốt công tác đào tạo, nỗ lực phấn đấu đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý, xây dựng các văn bản, đề án, triển khai thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Công tác chỉ đạo nhất quán, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ đối với sự nghiệp đào tạo nhân lực VHTTDL của đất nước.

Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị nhằm tổng kết công tác đào tạo năm 2018-2019 để nhìn lại những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc để đánh giá đúng thực trạng, từ đó có những phương hướng phù hợp, nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2019-2020 để công tác đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tiễn của nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Báo cáo tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Đào tạo Nguyễn Thế Hùng đã tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 và trình bày kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020 đối với công tác đào tạo VHNT, TDTT và Du lịch.

Trong năm học 2018-2019, công tác đào tạo đã đạt được nhiều kết quả, đáng chú ý là đã xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, Đề án; quy hoạch phát triển trường; Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên; Công tác tuyển sinh và quản lý học sinh, sinh viên; Đổi mới nội dung chương trình đào tạo, gắn nhiệm vụ đào tạo với nhu cầu xã hội; Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; Tổ chức, quản lý đào tạo và điều kiện đảm bảo chất lượng.

Tuy nhiên, trong năm học này, công tác đào tạo cũng còn những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, như công tác tuyển sinh đối với một số trường, một số ngành/chuyên ngành đặc thù gặp nhiều khó khăn; việc thực hiện quy định về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ LĐ-TBXH; bất cập đào tạo nhiều trình độ; hoạt động chuẩn bị các điều kiện cho tự chủ đại học, tự chủ giáo dục nghề nghiệp trong hệ thống chậm được thực hiện…

Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 ngành VHTTDL - Ảnh 2.

Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 ngành VHTTDL

Ông Nguyễn Thế Hùng cũng nêu rõ các nguyên nhân dẫn đến thực trạng này như thực tiễn cơ hội việc làm sau tốt nghiệp; ảnh hưởng của chất lượng đầu vào; cơ chế, chính sách, các quy định và hành lang pháp lý liên quan đến giáo dục đại học, tuyển dụng giảng viên, giáo viên; cơ chế gắn kết giữa đào tạo- nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học trong đào tạo…

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại trong công tác đào tạo năm học 2018-2019, trong năm học 2019-2020, phương hướng chính công tác đào tạo sẽ là tăng cường kỷ cương, chất lượng và hiệu quả trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh sinh viên.

Tiếp tục tự chủ đại học, triển khai tự chủ giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo phù hợp với bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, gắn đào tạo với nhu cầu của xã hội để học sính sinh viên ra trường có việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

Hội nghị cũng đề ra các nhiệm vụ thực hiện trong năm học 2019-2020, định hướng chung là triển khai tốt công tác năm học, tiếp tục thực hiện theo chủ đề "Kỷ cương, chất lượng, hội nhập và phát triển". Đồng thời, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT về nhiệm vụ chủ yếu của năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục. Cùng đó là 7 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm học này.

Tham dự Hội nghị, các đại biểu cũng nhất trí với các nội dung Vụ trưởng Nguyễn Thế Hùng đã báo cáo, đồng thời trình bày các tham luận, đóng góp những ý kiến thiết thực cho công tác đào tạo tại các cơ sở giáo dục đào tạo trực thuộc Bộ VHTTDL. Đại diện các Bộ LĐ-TBXH và Bộ Công an cũng có những ý kiến trao đổi, giải đáp, làm rõ và tháo gỡ các vướng mắc, tồn tại trong công tác đào tạo hiện nay.

Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 ngành VHTTDL - Ảnh 3.

Ông Vũ Văn Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ LĐ-TBXH phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Tạ Quang Đông chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể:

Nâng cao chất lượng giáo viên, giảng viên để đảm bảo các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định đối với vị trí, đủ về số lượng, trong đó chú ý đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên kế cận.

Chú trọng đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho giáo viên, giảng viên, tăng cường cho học sinh, sinh viên về ngoại ngữ trong thời kỳ hội nhập và có các đề án đào tạo ở nước ngoài, tiếp đón chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trên nguyên tắc thiết thực, hiệu quả, ứng dụng thực tế vào công tác giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý học sinh sinh viên, tư vấn hướng nghiệp, liên kết chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo và cơ sở sử dụng nguồn nhân lực sau khi tốt nghiệp.

Đẩy mạnh hoạt động tự kiểm tra, thanh tra đối với công tác tuyển sinh, thi tốt nghiệp đối với cơ sở đào tạo nhằm phát huy hiệu quả công tác quản lý, nâng cao chất lượng.

Rà soát, đổi mới chương trình, quy trình đào tạo, tăng cường công tác kiểm định chất lượng đào tạo, cam kết chuẩn đầu ra đảm bảo mục tiêu đào tạo đáp ứng yêu cầu đào tạo và hội nhập quốc tế.

Chủ động hợp tác với các đơn vị sử dụng lao động nguồn lực, doanh nghiệp; phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội bằng những nội dung, hành động cụ thể, tránh hình thức.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống trong học sinh sinh viên.

Đổi mới đào tạo nguồn nhân lực VHTTDL trong xu hướng phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các đề án của ngành VHTTDL đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó chú trọng công tác đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, chuẩn bị điều kiện để cử học sinh sinh viên, giảng viên đi đào tạo ở nước ngoài.

Các trường được giao xây dựng chương trình đào tạo tài năng cần khẩn trương hoàn thiện gửi về Bộ trước ngày 30/11/2019 để lập các quy trình xem xét, thẩm định.

Thứ trưởng cũng đề nghị Vụ Đào tạo tổng hợp các ý kiến, đề xuất tại Hội nghị, xem xét, đề xuất và báo cáo lãnh đạo Bộ, phối hợp với các đơn vị chức năng của các Bộ GDĐT, Bộ LĐ-TBXH và các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục đào tạo nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ triển khai công tác đào tạo năm học 2019-2020.

Khánh Vân

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×