Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn Bộ VHTTDL năm 2022

13/01/2023 | 20:00

Sáng 13/1, tại trụ sở Bộ VHTTDL đã diễn ra Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Tới dự Hội nghị tổng kết có ông Tạ Quang Đông Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL, bà Trần Thị Kim Anh Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam, ông Trần Huy Toản Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Bộ VHTTDL cùng đại diện lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành trong và ngoài Bộ VHTTDL.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Bộ và Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Bộ VHHTDL đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và nhiệm vụ chính trị của Bộ VHTTDL để xây dựng chương trình công tác năm 2022. Trong đó xác định chủ đề trọng tâm của Công đoàn Bộ năm 2022 là: "Kỷ cương, chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả", chủ đề đã được nghiêm túc triển khai thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả trong Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; giám sát, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động; Công tác Tổ chức và thi đua khen thưởng; Công tác chăm lo đời sống cán bộ, đoàn viên và Hoạt động tháng Công nhân năm 2022; Hoạt động văn hóa – Thể thao; Hoạt động nữ công; Công tác kiểm tra, giám sát công đoàn; Công tác tài chính; Kết quả công tác xã hội, tình nghĩa cùng các công tác khác.

Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn Bộ VHTTDL năm 2022 - Ảnh 1.

Ông Tạ Quang Đông Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL phát biểu tại Hội nghị

Trong đó, một số hoạt động nổi bật, thiết thực, thu hút công đoàn viên tham gia hưởng ứng đông đảo của Công đoàn Bộ VHTTDL năm 2022 phải kể đến như: Chương trình "Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết", thăm và phụng dưỡng cho mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Quảng Nam, thăm và tặng quà tri ân cho các thương binh, bệnh binh dịp 27/7; Hội thi nấu ăn, giải thể thao, cuộc thi ảnh "Nét đẹp Phụ nữ Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch"; Hiến máu tình nguyện với chủ đề" "Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống"…

Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn Bộ VHTTDL năm 2022 - Ảnh 2.

Bà Trần Thị Kim Anh Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Trong năm 2022, Công đoàn Bộ VHTTDL đã triển khai tốt nhiệm vụ với nhiều phong trào sôi nổi, nhiều nội dung hoạt động phong phú, có ý nghĩa thiết thực. Hoạt động Công đoàn Bộ năm qua đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Bộ và của Đảng ủy Bộ năm 2022. Có thể nói các nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Bộ năm 2022 đã được triển khai kịp thời, hiệu quả, thiết thực.

Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn Bộ VHTTDL năm 2022 - Ảnh 3.

Toàn cảnh Hội nghị

Các công đoàn trực thuộc đã tích cực triển khai các hoạt động, hưởng ứng chỉ đạo công đoàn cấp trên. Nhiều hoạt động ở cơ sở đã mang lại lợi ích thiết thực cho cơ quan, đơn vị và cho đoàn viên công đoàn; góp phần nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức công đoàn trong tình hình hiện nay.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, hoạt động công đoàn còn một số hạn chế như: vẫn còn một số công đoàn trực thuộc chưa xây dựng đước quy chế phối hợp giữa ban chấp hành công đoàn và chính quyền…

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đánh giá cao những kết quả của Công đoàn Bộ đã đạt được trong năm 2022. Hoạt động Công đoàn Bộ đã bám sát chức năng nhiệm vụ của công đoàn gắn với phát triển trọng tâm của Bộ, của Đảng Uỷ Bộ, động viên cán bộ công chức viên chức người lao động thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách phát triển của nhà nước, tuyên truyền giáo dục vận động đoàn viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, cơ quan đơn vị làm việc. Có thể nói các nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn Bộ đã được triển khai kịp thời, hiệu quả nhiều hoạt động của cơ sở đã mang lại lợi ích cho cơ quan, đơn vị, đoàn viên công đoàn góp phần nâng cao uy tín của …tổ chức công đoàn nói chung.

Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn Bộ VHTTDL năm 2022 - Ảnh 4.

ông Trần Huy Toản Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Bộ VHTTDL

Để phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, tại Hội nghị Thứ trưởng đề nghị nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ thảo luận phân tích rõ nguyên nhân của những hạn chế, đồng thời tìm những biện pháp hiệu quả nhằm đưa hoạt động công đoàn phát triển tốt, để có sức lan tỏa hoàn thiện hơn.

Bí thư Đảng ủy Tạ Quang Đông nhấn mạnh một số nội dung Công đoàn Bộ cần thực hiện trong thời gian tới. Một là, Công đoàn Bộ và các công đoàn trực thuộc bộ cần bám sát chỉ đạo để triển khai hoạt động của công đoàn, tiếp tục đổi mới về nội dung các hoạt động theo hướng vì lợi ích của công đoàn và người lao động, tăng cường công tác giáo dục ý thức chấp hành của các đoàn viên, tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 15 của Đảng Nghị quyết số 02 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới các hoạt động công đoàn Việt Nam và triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng bí thứ tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc nhằm xây dựng giữ gìn chấn hưng phát triển ngành văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, cũng như thực hiện hoạt động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn Bộ VHTTDL năm 2022 - Ảnh 5.

Các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc được nhận cờ

Thứ hai, chú trọng tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện thắng lợi mục tiêu của Bộ VHTTDL năm 2023, toàn ngành thực hiện nòng cốt chấn hưng văn hóa trong tình hình mới, tiếp tục thực hiện phương châm "Quyết liệt hành động khát vọng cống hiến" xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan vững mạnh, hoạt động chủ lực và hiệu quả.

Ba là, nâng cao năng lực phối hợp với chính quyền triển khai hiệu quả thực hiện dân chủ cơ sở, tích cực thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kĩ thuật đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, cải tiến hành chính gắn phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nâng cao quản lý chính trị, trình độ học vấn, kĩ năng nghề nghiệp của đoàn viên góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Các cá nhân và tập thể được khen thưởng tại Hội nghị

Bốn là, thực hiện tốt việc đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần bảo đảm chế độ nghỉ ngơi, thăm hỏi trợ cấp khó khăn của đoàn viên, người lao động. Tích cực tham gia các hoạt động truyền thống đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo vào hoạt động của xã hội

Năm là, tiến hành đánh giá tổng kết hoạt động nhiệm kỳ, thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp và tổ chức thành công Đại hội công đoàn tại các cấp cơ sở. Xây dựng đề án nhân sự ban chấp hành công đoàn Bộ nhiệm kỳ 2023-2028 và chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ 4 công đoàn Bộ theo chỉ đạo của Đảng ủy Bộ và công đoàn Việt Nam.

Thứ trưởng cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, các đơn vị đặc biệt quan tâm hơn nữa, thực hiện hơn nữa cho công đoàn để công đoàn Bộ thực hiện tốt các chức năng và nhiệm vụ của mình.

Tại Hội nghị, bà Trần Thị Kim Anh Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam cũng đánh giá cao những hoạt động và kết quả của công đoàn của Bộ VHTTDL trong năm 2022. Phát huy tinh thần này, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam tin tưởng năm 2023 Công đoàn Bộ VHTTDL sẽ triển khai tốt các hoạt động đã đề ra, hoàn thành nhiệm vụ.

Một số đại biểu tham dự Hội nghị đã trình bày tham luận, góp ý kiến nhằm tiếp tục xây dựng Công đoàn Bộ VHTTDL ngày một thiết thực và lớn mạnh. Cũng trong dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đạt thành tích nổi bật công đoàn năm 2022 đã được khen thưởng và trao thưởng.

Hà Anh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×