Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 của Khối đơn vị sự nghiệp Bộ VHTTDL

15/11/2019 | 23:15

Sáng 15/11, tại Hà Nội, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp (Bộ VHTTDL) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 của Khối đơn vị sự nghiệp Bộ VHTTDL - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội nghị

Chủ trì Hội nghị là ông Hoàng Văn Sơn - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào, khối trưởng khối thi đua năm 2019 và bà Nguyễn Ngọc Anh - Phó Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam, khối phó khối thi đua cùng đại diện lãnh đạo 7 đơn vị thuộc khối.

Trong năm 2019, được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Vụ Thi đua, Khen thưởng cùng với sự nỗ lực trong công tác của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các đơn vị trong Khối, công tác thi đua, khen thưởng của Khối đã đổi mới về nội dung, hình thức và phương thức hoạt động, phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo.

Phong trào thi đua được phát động rộng rãi ngay từ đầu năm, đề ra kế hoạch và các chỉ tiêu phấn đấu. Các đơn vị thành viên trong Khối đã cụ thể hóa nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của đơn vị. Các phong trào thi đua đã tạo khí thế sôi nổi, gắn liền với nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời cũng động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Các đơn vị đã phát động nhiều đợt thi đua theo chuyên đề và các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước: 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2; Ngày giải phóng miền Nam 30/4; Ngày Quốc tế lao động 1/5; Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5… Phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được các đơn vị triển khai và nhận được sự tham gia tích cực của  toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động tại các đơn vị thuộc Khối.

Lãnh đạo các đơn vị trong Khối luôn quan tâm chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng của đơn vị và tích cực đóng góp ý kiến vào các dự thảo kế hoạch, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Khối.

Việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến cũng được các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện, coi đó là nội dung quan trọng nhằm động viên tinh thần, cổ vũ nêu gương "người tốt, việc tốt", góp phần tạo động lực thúc đẩy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đa số các đơn vị đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra từ đầu năm 2019. Những thành tích đạt được của các đơn vị trong Khối đã góp phần vào thành tích chung và phát triển kinh tế - xã hội của các đơn vị trong Khối nói riêng và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói chung.

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 của Khối đơn vị sự nghiệp Bộ VHTTDL - Ảnh 2.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong khối chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2019, hội nghị đã đề ra phương hướng công tác thi đua Khối trong năm 2020 với các nội dung: Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo về thi đua, khen thưởng, chú trọng đến các biện pháp, giải pháp đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua; Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, phát huy những ưu điểm và khắc phục hạn chế nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao trong năm 2020; Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất.

Bên cạnh đó tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, trong đó chú trọng tuyên truyền Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Thông tư số 07/2019/TT-BVHTTDL ngày 30/8/2019 hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Xây dựng kế hoạch công tác thi đua, phát động các phong trào thi đua gắn liền với nhiệm vụ trọng tâm của từng giai đoạn; Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong Khối về công tác thi đua, khen thưởng; Đẩy mạnh giao lưu văn hóa, thể thao trong toàn Khối, tạo không khí vui tươi sôi nổi và đoàn kết giữa các đơn vị; Tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua của Khối, trên cơ sở những bài học kinh nghiệm tiến hành phổ biến, giới thiệu để các đơn vị thành viên học tập, nhân rộng điển hình tiên tiến; Lựa chọn, đề xuất các tập thể đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị cấp trên khen thưởng các danh hiệu thi đua nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phong trào thi đua của các đơn vị thành viên trong Khối ngày càng phát triển, đạt hiệu quả cao.

Căn cứ vào các nội dung, tiêu chí và kết quả bình bầu thi đua năm 2019, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp đã thống nhất đề nghị: Tặng cờ thi đua Chính phủ cho Trung tâm Công nghệ thông tin; Tặng cờ thi đua Bộ VHTTDL cho các đơn vị: Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại CHDCND Lào; Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam; Ban Quản lý Dự án đầu tư Xây dựng miền Trung và Tây Nguyên.

Cũng tại Hội nghị, đại diện các đơn vị đã bầu Khối trưởng Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp năm 2020 là Thư viện Quốc gia Việt Nam, Khối phó là Ban Quản lý Dự án đầu tư Xây dựng miền Bắc./.

Thanh Thủy

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×