Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hội nghị thông tin chuyên đề dành cho cán bộ Đoàn chủ chốt và đội ngũ báo cáo viên

21/03/2019 | 14:44

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan trung ương đã tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề dành cho cán bộ đoàn chủ chốt và đội ngũ báo cáo viên vào ngày 21/3 tại Hà Nội.

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Vũ Trọng Hà – Phó Vụ trưởng, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo 94 Trung ương, Ban Tuyên giáo trung ương; đồng chí Trần Quyết Thắng – Phó Bí thư Đoàn khối các cơ quan trung ương; Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thọ Quang - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Học viện Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế cùng các đồng chí là ủy viên Ban chấp hành, ủy viên ủy ban kiểm tra Đoàn khối, ủy viên ban chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn khối và các đồng chí cán bộ đoàn chuyên trách các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn khối.

Hội nghị thông tin chuyên đề dành cho cán bộ Đoàn chủ chốt và đội ngũ báo cáo viên - Ảnh 1.

Đồng chí Vũ Trọng Hà – Phó Vụ trưởng, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo 94 trung ương, Ban Tuyên giáo trung ương báo cáo về chuyên đề Tăng cường đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại Hội nghị. (Ảnh: Kim Quý)

Tăng cường đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn được Đảng ta coi là nhiệm vụ quan trọng và xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo cách mạng, đặc biệt trong bối cảnh nước ta đang hội nhập sâu rộng với thế giới cũng như cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4, trong đó, trận địa thông tin truyền thông là một trong những thách thức rất lớn mà chúng ta phải đối mặt.

Nhằm thông tin, làm rõ những luận điệu sai trái, thù địch và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay, đồng chí Vũ Trọng Hà đã thông tin tại Hội nghị chuyên đề đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với 3 vấn đề cơ bản, bao gồm: nhìn lại bức tranh toàn cảnh các thế lực thù địch chống phá đất nước ta ra sao; nhận diện những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và trên cơ sở đó, đề ra những giải pháp phù hợp với không gian mạng hiện nay.

Trong bối cảnh sự phát triển công nghệ hiện nay và trước sự chống phá của các thế lực thù địch, đồng chí Vũ Trọng Hà cũng nêu ra một số giải pháp đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới như: nâng cao, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng, tổ chức lực lượng tạo thành chuỗi thống nhất từ trung ương đến địa phương, quan tâm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các lực lượng về công tác đấu tranh phản bác, tăng cường định hướng thông tin tích cực trên Internet và mạng xã hội; xây dựng cơ chế để triển khai thực hiện nhiệm vụ...

Đồng chí Vũ Trọng Hà khẳng định chuyên đề này là một sáng kiến mà Đoàn khối các cơ quan trung ương thực hiện kịp thời để cụ thể hóa Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đây chính là một bước đi tắt đón đầu để giới trẻ của Đoàn khối các cơ quan trung ương tiếp cận, nắm bắt thông tin, luận điểm xấu độc của các thế lực thù địch và chính các đồng chí cán bộ đoàn sẽ góp sức trẻ của mình vào đấu tranh, phản bác những luận điểm sai trái trên không gian mạng hiện nay.

Kim Quý

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×