Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hội nghị tập huấn “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận”

26/04/2014 | 16:48

Sáng 25/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị tập huấn “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận”.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Minh Quang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết: Nhận thức sâu sắc Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới", Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã chọn năm 2014 là “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận” (gọi tắt là Năm Dân vận - 2014) và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhằm tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ Khối về công tác dân vận.
 

Đồng chí Bùi Minh Quang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy
Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị

“Năm Dân vận - 2014” sẽ được triển khai sâu rộng với hai khâu đột phá: Nâng cao nhận thức, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, ban chấp hành đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác dân vận trong các cơ quan Trung ương. Đẩy mạnh công tác dân vận của cơ quan Nhà nước, trọng tâm là thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng tham mưu chủ trương, chính sách hợp lòng dân với mục tiêu xây dựng và thực hành nền hành chính dân chủ, kỷ cương, công khai, minh bạch và trách nhiệm; sửa đổi lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa, nêu cao đạo đức công vụ, chống quan liêu, hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân.

Để cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả “Năm Dân vận - 2014”, đồng chí Lê Anh Thơ, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL đã đề nghị các cấp ủy, các tổ chức đảng cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu, đó là: Trong công tác chuyên môn, nghiên cứu, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, triển khai các chương trình, đề án, tổ chức các hoạt động sự nghiệp về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trong cả nước cần phải công khai dân chủ, tôn trọng pháp luật, bám sát thực tiễn, lắng nghe ý kiến phản biện, góp ý của dân để có những chủ trương chính sách hợp lòng dân, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân; nêu cao đạo đức công vụ, sửa đổi lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, chống quan liêu, hách dịch, để xứng đáng là “người đầy tớ, công bộc của nhân dân”.

Trong công tác xây dựng đảng phải thực hiện đúng nguyên tắc tập trung, dân chủ, tăng cường chất vấn, đối thoại, kiểm tra, giám sát trong đảng; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong cơ quan, đơn vị chi bộ đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”, đảng viên đạt tiêu chuẩn “đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

 
Toàn cảnh Hội nghị

Trong rèn luyện tư cách đạo đức phải thực hiện nghiêm quy định về những điều Đảng viên không được làm; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong lãnh đạo các đoàn thể quần chúng phải chăm lo đời sống vật chất văn hóa, tinh thần cho Công đoàn viên, Đoàn viên thanh niên, Hội viên cựu chiến binh… Trong sinh hoạt nơi cư trú, trong gia đình và ngoài cộng đồng phải gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, luôn khiêm tốn, giản dị, sâu sát thực tế…

HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×