Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hội nghị ngành Văn hóa tạo động lực thay đổi nhận thức thúc đẩy hành động

28/11/2021 | 11:32

Sau 75 năm, Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 diễn ra, tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) - nơi đại diện cho tinh thần dân chủ, ý chí độc lập, tự cường của dân tộc Việt Nam với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước và 600 đại biểu, được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố. Hội nghị lần này có một ý nghĩa rất quan trọng, nhằm khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc để bước sang một thời kỳ mới, tập trung phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Hội nghị ngành Văn hóa tạo động lực thay đổi nhận thức thúc đẩy hành động


Thu Mai, Việt Hùng

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×