Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII của cán bộ chủ chốt

23/12/2016 | 09:48

Ngày 22/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII của cán bộ chủ chốt.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Phùng Minh Cường cùng các các bộ chủ chốt trực thuộc Bộ VHTTDL, Nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng Ban tổ chức Trung ương Nguyễn Đức Hà và cấp ủy của 73 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng Bộ Bộ VHTTDL cùng các đồng chí là Trưởng, Phó các đơn vị không tham gia cấp ủy; Các đồng chí cấp ủy đảng trực thuộc Đảng ủy Tổng cục TDTT, Đảng ủy Tổng cục Du lịch…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phùng Minh Cường nhấn mạnh: Hội nghị giúp các đại biểu nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, nội dung các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị, nắm vững những kiến thức cần thiết, những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, trách nhiệm của bản thân để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả, trên mỗi cương vị công tác thuộc trách nhiệm được giao. Các nội dung được quán triệt đều có nghĩa rất sâu sắc và quan trọng đối với sự phát triển của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong giai đoạn tới.Đồng chí Phùng Minh Cường - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL tuyên bố khai mạc Hội nghị

Sau phát biểu khai mạc Hội nghị của Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Phùng Minh Cường, đồng chí Nguyễn Đức Hà đã trình bày Nghị quyết TW 4 khóa XII.

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 04 – NQ/TW ngày 30- 10 – 2016 về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là Nghị quyết đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng và cũng là nhằm thực hiện triển khai tinh thần Nghị quyết Đại hội của Đảng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.Đồng chí Nguyễn Đức Hà trình bày Nghị quyết TW 4 khóa XII

Đồng chí Nguyễn Đức Hà nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Đảng trong bối cảnh hiện nay. Đó là; yêu cầu của việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển biến” trong nội bộ; Yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; Củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng.

Tiếp đến là phần trình bày các nội dung: “Kết quả, hạn chế và nguyên nhân của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ thời gian qua”; “Nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”; Mục tiêu, quan điểm và nhiệm vụ, giải pháp.

Trong phần trình bày, đồng chí Nguyễn Đức Hà đã chỉ ra những điểm mới của Nghị quyết TW 4 khóa XII, đồng thời lồng ghép, đưa ra những câu chuyện từ thực tế gần gũi, sinh động và dễ hiểu với mỗi nội dung.


Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Phùng Minh Cường đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc của đại biểu tham dự./.
Hà Anh


Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×