Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hội nghị di sản văn hóa phi vật thể tại Châu Á - Thái Bình Dương 2018

24/10/2018 | 09:00

Từ ngày 06 - 08/11/2018, tại Thành phố Huế sẽ diễn ra Hội nghị Di sản văn hóa phi vật thể tại Châu Á - Thái Bình Dương 2018 với chủ đề “Các tổ chức phi chính phủ bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể vì sự phát triển cộng đồng bền vững”.

Đây là hội nghị thứ hai sau hội nghị được tổ chức tại Jeonju, Hàn Quốc,vào tháng 11/2016. Hội nghị sẽ chia sẻ kinh nghiệm về các hoạt động của Các tổ chức phi chính phủ góp phần đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) và tìm hiểu hướng đi trong tương lai để xây dựng hệ thống bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể.

Tham dự Hội nghị có đại diện của 35 tổ chức trong lĩnh vực bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể đến từ 16 quốc gia. Với mục đích tăng cường trao đổi và hiểu rõ hơn mối quan hệ qua lại giữa di sản văn hoá phi vật thể và phát triển bền vững, nhằm trao quyền cho các tổ chức phi chính phủ tham gia bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể trong khu vực thông qua việc chia sẻ thông tin hữu ích và tăng cường mạng lưới các tổ chức phi chính phủ trong khu vực, Hội nghị sẽ tập trung đặc biệt vào giáo dục chất lượng, cộng đồng và mối quan hệ của những vấn đề này với việc bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể.

Cụ thể, trong ngày 06/11, đại biểu sẽ trình bày tham luận chia sẻ các hoạt động của mình và các kinh nghiệm về dự án liên quan đến vai trò và tiềm năng của các các tổ chức phi chính phủ để bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể; giáo dục di sản văn hoá phi vật thể để phát triển bền vững; phát triển toàn diện các thành phố và cộng đồng thông qua việc tuyên truyền về di sản văn hoá phi vật thể.

Ngày 07/11, hội nghị sẽ bắt đầu với các cuộc thảo luận nhóm song song về giáo dục và cộng đồng. Các diễn giả sẽ có bài thuyết trình và các thảo luận chuyên sâu theo chủ đề tại các phòng họp riêng biệt. Vào buổi chiều sẽ có phiên đặc biệt về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể ở Việt Nam, một số tham luận sẽ đề cập đến bài học bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam (15 năm Công ước UNESCO 2003) và tiêu biểu là sức sống của Nhã nhạc sau 15 năm được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, cũng là di sản văn hoá phi vật thể đầu tiên của Việt Nam.

Tại phiên bế mạc ngày 08/11, hội nghị sẽ công bố tài liệu về kết quả bao gồm những ghi chú về các ý kiến thảo luận và đề xuất trong ba ngày của hội nghị./.

Thanh Thủy (t/h)

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×