Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hội nghị Đảng viên học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7

31/07/2018 | 13:30

Sáng 31/7, tại Hà Nội, Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí (Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII cho đảng viên các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Khối.

Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Văn Thái – Nguyên Ủy viên ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Đồng chí Phùng Minh Cường – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL; Đồng chí Kiều Thúy Nga - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ VHTTDL, Trưởng Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí, Bí thư Đảng bộ Thư viện Quốc gia Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Quang Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ VHTTDL, Bí thư Đảng Bộ Trường Cán bộ quản lý VHTTDL; Và các đồng chí đại diện cấp ủy và toàn thể các đồng chí đảng viên thuộc các tổ chức cơ sở đảng Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Lê Văn Thái – Nguyên Ủy viên ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản của các Nghị quyết: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về “cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Việc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng là cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng trong Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, đây cũng là dịp để cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết.

Lan Anh – Đinh Hằng

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×