Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL lần thứ 7

30/12/2016 | 17:44

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 7. Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Lê Khánh Hải đã chủ trì Hội nghị.


Thứ trưởng Lê Khánh Hải chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, BCH Đảng bộ Bộ VHTTDL đã báo cáo hoạt động của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ quý IV năm 2016 và công tác xây dựng Đảng năm 2016; Báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Thường vụ năm 2016; Báo có kết quả đánh giá, phân loại, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên trong năm; Thông qua Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Chương trình công tác năm 2017 của Đảng ủy Bộ; giới thiệu bổ sung nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2015 -2020.


Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Phùng Minh Cường phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo, trong Quý IV, Ban Thường vụ Đảng Ủy đã chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở, các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể thao nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn diễn ra trong Quý 4/2016; Tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và các văn bản, hướng dẫn triển khai đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ban hành Hướng dẫn số 28-HD/ĐU ngày 28/10/2016 thực hiện Chỉ thị nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở, tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban hành Kế hoạch số 34-KH/ĐU ngày 14/12/2016 của Đảng ủy Bộ về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Các đồng chí ủy viên BTV đã tham dự các lớp do Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức. Bộ đã tổ chức lớp học tập, quán triệt Nghị quyết dành cho cán bộ chủ chốt ngày 22/12/2016; ban hành dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Bộ…


Toàn cảnh Hội nghị

Theo đánh giá, tư tưởng của hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ ổn định, tích cực triển khai và cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn ở cơ quan đơn vị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành và công tác xây dựng Đảng năm 2016. Công tác tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết tiến hành nghiêm túc, đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương./.

Lan Phạm

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×