Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL lần thứ 20

03/01/2020 | 15:16

Ngày 3/1, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) lần thứ 20. Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Phùng Minh Cường chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Phùng Minh Cường đã báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thường vụ Quý IV/2019, dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2019.

Theo đó, trong năm 2019, thường vụ Đảng ủy Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị triển khai hoàn thành tốt kế hoạch công tác năm 2019 của Bộ trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Lãnh đạo các tổ chức đảng tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm nguyên tắc của Đảng trong mọi hoạt động và từng bước đưa hoạt động của cấp ủy đi vào nề nếp, chuyên nghiệp hơn, nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường; việc tổ chức học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, 10, 11 khóa XII được triển khai nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu, phương thức nghiên cứu, học tập tiếp tục đổi mới; chất lượng học tập, quán triệt triển khai các Nghị quyết của Đảng được nâng cao, đạt chất lượng. Quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị bước đầu đã tạo được tác động tích cực góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL lần thứ 20 - Ảnh 1.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Phùng Minh Cường tại Hội nghị

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được đặc biệt chú trọng góp phần tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể quần chúng được quan tâm đúng mức góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và thủ trưởng cơ quan đơn vị.

Trong năm 2019, Đảng ủy Bộ đã mở 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú của các tổ chức đảng trực thuộc với tổng số 165 học viên; 01 lớp cập nhật kiến thức dành cho bí thư của các đảng bộ cơ sở với 154 đ/c bí thư, phó bí thư của 33 tổ chức đảng trực thuộc; 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới với tổng số 107 học viên. Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy, UBKT của các tổ chức đảng trực thuộc tại Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị) với tổng số 210 đại biểu của 65 tổ chức Đảng tham dự.

Đảng ủy Bộ luôn quan tâm, coi trọng công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy và ủy viên UBKT các cấp. Đảng ủy Bộ cử kịp thời các đồng chí quần chúng ưu tú, các đồng chí đảng viên mới kết nạp trong Đảng bộ theo học các lớp bồi dưỡng của Đảng ủy Khối do bận công tác chưa theo học các lớp do Đảng ủy Bộ tổ chức. Cử cán bộ diện quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2020 -2025 tham dự các lớp bồi dưỡng nguồn quy hoạch do Đảng ủy Khối tổ chức.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL lần thứ 20 - Ảnh 2.

Toàn cảnh Hội nghị

Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên công tác xây dựng Đảng năm 2019 vẫn còn một số hạn chế, tồn tại: Việc sắp xếp, hậu cổ phần hóa các doanh nghiệp, việc thực hiện tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã ảnh hưởng tới đời sống, việc làm và tư tưởng của một số cán bộ, đảng viên; Một số ít chi bộ chưa thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt chi bộ số lượng đảng viên tham gia sinh hoạt chưa đầy đủ; Việc đưa nội dung Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII và Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng hiệu quả còn thấp; nhận diện về suy thoái tư tưởng, chính trị, tự diễn biến " tự chuyển hóa" chưa được quan tâm đúng mức; Nội dung đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn thiếu cụ thể, thiếu đổi mới, sáng tạo…

Hội nghị cũng nêu ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020.

Thông qua báo cáo kết quả đánh giá, phân loại, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2019, Hội nghị đã thống nhất khen thưởng cho 20 tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 14 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Tin: Hà Anh, ảnh; Minh Khánh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×